Leden FVD mogen beslissen over positie Baudet

Het bestuur van Forum voor Democratie heeft gisteravond aangekondigd dat er op korte termijn een bindend referendum voor partijleden zal komen met de vraag 'Wilt u dat Thierry Baudet de partijleider blijft van FVD? Ja of nee?' Daarnaast zal het bestuur zo snel mogelijk een algemene ledenvergadering bijeen roepen waar onder andere de samenstelling van het partijbestuur op de agenda zal staan.

Dat is de volgende stap in de FVD-soap en een bijzondere ontwikkeling aangezien Baudet volgens bestuurslid Rob Rooken vrijdag nog geroyeerd zou zijn als partijlid. Daarnaast bestaat de positie van partijleider in de statuten en regelementen van Forum niet en ook is een referendum niet mogelijk volgens diezelfde statuten en regelementen. Bijkomend probleem is mogelijk dat er al tijden vraagtekens zijn bij de ledenadministratie. Er wordt getwijfeld in hoeverre deze netjes op orde is.

Er is enige haast geboden omdat de deadline voor de registratie van een nieuwe partij voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar tot uiterlijk 21 december kan. Mocht Baudet de strijd verliezen en toch mee willen doen aan de verkiezingen dan moet hij dus dus voor die datum weten waar hij aan toe is, dit geldt uiteraard ook voor het kamp wat tegen de (oud) partijleider is.

Baudet is blij dat de ledenraadpleging waar hij al om vroeg er nu dan eindelijk komt. De medeoprichter van de partij heeft herhaaldelijk aangegeven dat Forum voor Democratie zijn partij is en dat als mensen het niet met hem eens is het vrij staat om Forum te verlaten en een eigen partij te beginnen. De belangen zijn echter groot, er komen jaarlijks miljoenen euro's binnen bij Forum dankzij subsidies, donaties en lidmaatschapsgelden. Daarnaast verkoopt Baudet veel boeken via de partij die regelmatig hele partijen opkoopt.