Red Team: Sluit de scholen tijdens een korte en stevige lockdown

In diverse media roept het inmiddels bekende "Red Team" op tot een korte en hevige lockdown waarbij ook de scholen  gesloten moeten zijn. Op de volgende pagina een tweetal twitterdraadjes waarin zij duiding geven waarom de huidige crisisaanpak moet worden herzien en waarom zij van mening zijn dat een korte en stevige lockdown met het sluiten van scholen noodzakelijk is om in Nederland COVID-19 succesvol te bedwingen.

Uit onderstaand testoverzicht van 5 t/m 11 oktober blijkt dat het aantal besmettingen in de contactberoepen en het aantal besmette personen die werkzaam zijn in het onderwijs en de kinderopvang veel hoger zijn dan het aantal besmettingen van de in de Horeca werkzame personen. Horeca scoort wel procentueel het hoogst, namelijk 7,4 % van het aantal getesten personen maar je kunt je afvragen of de testbereidheid bij milde verkoudheidsklachten in de groep horecamedewerkers net zo hoog is in bijvoorbeeld bij de contactberoepen of het onderwijs/kinderopvang.

Ook opvallend is het aantal besmette kinderen, naar mijn mening kan men dat niet als "verwaarloosbaar" classificeren. Zeker niet als je er vanuit gaat dat ouders hun kinderen bij milde klachten eerder zullen laten testen dan zichzelf, waardoor de percentages lager zullen uitvallen dan bij de groep volwassenen. (Mijn mening wijkt af van de twitteraar van onderstaand bericht)