Militair Crisis Actie Team 24/7 in touw voor hulpverlening

Dan stelt Defensie beademing- en röntgenapparaten beschikbaar voor verschillende ziekenhuizen. En dan weer zorgt de krijgsmacht dat een kinderdagverblijf stapelbedden en matrassen krijgt. Daardoor kunnen ouders met een vitaal beroep ook ’s nachts werken zonder zich zorgen te hoeven maken om hun koters, die in de opvang logeren.

“Simpel te organiseren en we nemen grote zorgen weg”, verduidelijkt luchtmachtkolonel Peter Tankink. Hij is hoofd van het Crisis Actie Team (CAT) van het ministerie van Defensie. Dat bepaalt of, waar en wanneer militairen en materieel worden ingezet in de strijd tegen het coronavirus.

Militaire aansturing
Bij de ingewilligde verzoeken gaat het niet alleen bedden, matrassen en beademingsapparaten. Her en der zijn ook militairen aan de slag, bijvoorbeeld bij opslagruimten voor medicijnen. Die worden nu bewaakt door infanteristen. Militaire planners zijn aan de slag bij medische instellingen. Zij zorgen via militaire aansturing dat coronapatiënten verdeeld worden over ziekenhuizen waar nog plekken op de intensive care zijn.

Het is aan het Crisis Actie Team (CAT) om hulpvragen te coördineren en te bepalen wanneer wel of geen hulp wordt geboden. Tankink: “Bij die afweging hanteren we 3 uitgangspunten: willen, kunnen en mogen we helpen.” Weten waarom iets soms niet kan? Lees meer over hoe de zaken bij het CAT lopen in de Defensiekrant.

Vragen uitzetten
Het crisiscentrum is gevestigd in het ministerie van Defensie in Den Haag en 24/7 actief. Civiele instanties zoals ziekenhuizen, GGD ‘s en Veiligheidsregio’s kunnen een bijstandsaanvraag doen bij het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC). Daar worden vragen of aanbiedingen weer doorgezet naar onder meer het CAT van Defensie.

Afbeelding: Defensie
Afbeelding: Defensie