Noodkreet CBL: 'Sta tijdelijk verbod op cash geld toe'

In een noodkreet van het CBL gericht aan het kabinet vraagt de branche om tijdelijk toe te staan dat bedrijven geen cash geld hoeven te accepteren. Ook willen ze dat groothandels hun deuren mogen openstellen voor consumenten, en dat een aantal wettelijke restricties tijdelijk worden opgeheven: "Om de voedselvoorziening voor alle burgers van Nederland te kunnen blijven garanderen zetten supermarkten alles op alles en voelt de branche de verantwoordelijkheid om extra inspanningen te blijven leveren. Wij zijn een vitale sector in deze crisistijd en vragen alle relevante overheidsinstanties ons te helpen met onze taak."

De maatregelen waarom het CBL vraagt zijn de volgende:

  • Tijdelijke opheffing van wettelijke restricties. De ongeveer vijftig distributiecentra van supermarkten draaien momenteel op maximale capaciteit om de schappen te vullen. Supermarkten zijn op zoek naar manieren om snel op te kunnen schalen. Hef de restricties op omtrent rij-, winkel- en venstertijden. Sta nachtlevering toe. Geef ontheffing van lokale voertuigrestricties. Organiseer een flexibele inzet van extra personeel door tijdelijk de WAB-regeling uit te zonderen voor de levensmiddelendistributie. Deze bijzondere tijd vraagt om tijdelijke maatwerkoplossingen die ervoor zorgen dat de distributie beter kan inspringen op het huidige koopgedrag van Nederland.
  • We hebben als sector de klanten opgeroepen om zoveel mogelijk digitaal te betalen. We zien echter een groeiende onrust en verzoeken om waar nodig contant geld niet langer te accepteren. We hebben hierin de hulp van de overheid nodig.
  • Stel zelfbedieningsgroothandels tijdelijk open voor consumenten. Ongeveer 65 tot 75% van wat we eten komt via de supermarkt op ons bord. Nu alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten is het logisch dat dit percentage stijgt. Om de hierdoor verwachte druk op supermarkten te verminderen vragen wij u om gemeenten te adviseren per direct zelfbedieningsgroothandels tijdelijk open te stellen voor consumenten waarbij de groothandels dezelfde regels zullen hanteren. Deze zelfbedieningsgroothandels liggen momenteel nog vol goede producten, die anders grotendeels moeten worden weggegooid.