Rechtszaak over 24-uursopvang in oude brandweerkazerne

Bewoners van Amsterdam Buitenveldert proberen vanmiddag in de rechtbank de komst van de 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers in de voormalige brandweerkazerne aan de Van Leijenberghlaan te voorkomen.

Volgens de bewoners had het stadsbestuur niet mogen besluiten de kazerne te laten verbouwen. Eerder werden er al meer dan vijftig bezwaarschriften ingediend.

Wet overtreden
'Uitgeprocedeerde asielzoekers dienen binnen vier weken Nederland te verlaten', zei een van de bewoners eerder. 'Dat de gemeente Amsterdam afspraken maakt om die wet te (kunnen) overtreden doet niets af aan de letter van de wet. De overheid verwacht van burgers dat zij zich aan de wet houden en de burger heeft het recht datzelfde van de overheid te (mogen) verwachten.'

In de kazerne moeten zo'n zeventig ongedocumenteerden gaan wonen. De vergunning die nodig is voor de verbouwing van het pand is op 4 december verleend, maar de start van de werkzaamheden is uitgesteld totdat de rechter zich heeft uitgesproken. Wel verwacht de gemeente dat de opvang in het derde kwartaal van dit jaar open kan.

Opheldering
De VVD vroeg in november om opheldering over de door de gemeente aangevraagde omgevingsvergunning, mede omdat het ging om een periode van tien jaar. Het stadsbestuur liet vorige week in antwoord daarop weten dat dat niet betekent dat de opvang ook tien jaar blijft bestaan. Het zou juridisch mogelijk zijn om 'binnen de bebouwde kom het gebruik van bouwwerken te wijzigen, voor zover het bouwvolume niet wijzigt'.

Ook als de rechter vandaag besluit dat de verbouwing van de kazerne niet mag beginnen, is de komst van de 24-uursopvang in het gebouw niet uitgesloten. De rechtszaak begint vanmiddag om 15.15 uur in de rechtbank aan de Parnassusweg .