Diversiteit: een zaak van ons allemaal

“Diversiteit – het is niet alleen maar een zaak van vrouwen en Nederlanders met een niet-westerse achtergrond. Het is een zaak van ons allemaal.” Met deze woorden opende Francine Giskes, collegelid van de Algemene Rekenkamer, op 12 december 2019 een discussieforum over het onlangs verschenen Rekenkamerrapport ‘Diversiteit in vaste adviescolleges van de regering’.

Het onderzoek laat zien dat de toename van vrouwen in de 17 adviescolleges is blijven steken op 38%. Mensen met een migratieachtergrond zijn zelfs buiten beeld. Dit ondanks de wettelijke bepaling dat evenredige vertegenwoordiging het streven is. Over die uitkomst discussieerden vertegenwoordigers van ministeries, adviescolleges, wervings- en selectiebureaus en de wetenschap. Daarbij werden kennis, ideeën en goede praktijkvoorbeelden uitgewisseld.