VVD: 'Werklozen moeten vakken gaan vullen'

In veel supermarkten worden de schappen 's nachts gevuld door arbeidsmigranten, voornamelijk Polen. Als het aan de VVD ligt komt daar verandering in, zo blijkt uit een artikel in de Telegraaf. 

VVD'er Wiersma vindt het bizar dat supermarkten buitenlanders het werk laten opknappen terwijl er tienduizenden Nederlanders in de bijstand zitten die dit werk prima zouden kunnen doen. Hij is van mening dat de werklozen actief op dit werk gewezen moeten worden en als ze weigeren, op hun uitkering gekort moeten worden. 

Wiersma: "Gemeenten en UWV doen nu te weinig om mensen die langs de kant staan actief naar dit soort werk te begeleiden. Supermarkten wijken dan uit naar Polen."