CBP: 'Huis onder water? Hand op de knip!'

Door huishoudens met hoge hypotheekschulden zijn de totale uitgaven van huishoudens tijdens de recessie met 6% verminderd. Dit geldt in het bijzonder voor huishoudens waarvan het huis ‘onder water’ stond. Dit komt waarschijnlijk doordat deze huishoudens onzekerder zijn over hun toekomst en daardoor minder uitgeven. Dit blijkt uit de zojuist verschenen publicaties Disentangling the effect of household debt on consumption en Do house prices matter for household consumption? van het Centraal Planbureau (CPB).

De uitgaven van huishoudens daalden van 2007 tot 2014 met 7 procent: 6 procentpunt hiervan kwam voor rekening van huishoudens met hoge hypotheekschuld. Huishoudens waarvan het huis onder water kwam te staan door de daling van de huizenprijzen namen hiervan twee derde, namelijk 4 procentpunt, voor hun rekening. Vanaf de piek in de huizenmarkt in 2008 tot het dal in 2014 zijn deze in Nederland met meer dan 20 procent in waarde verminderd. De daling van de huizenprijzen op zichzelf kan 1 procentpunt van de totale consumptiedaling verklaren.