Energieleverancier EnergieFlex is vergunning kwijt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) trekt de vergunning van EnergieFlex in. De rechter heeft surseance van betaling verleend aan deze leverancier en de ACM stelt vast dat zij niet meer aan de verplichtingen uit de leveringsvergunning kan voldoen. Voor de klanten van Energieflex treedt een regeling in werking die er voor zorgt dat zij stroom en gas blijven ontvangen.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM: “Klanten van EnergieFlex hoeven zich geen zorgen te maken. Ook al verkeert hun energieleverancier in surseance van betaling, de levering van elektriciteit en gas blijft doorgaan. Ze hoeven nu zelf niets te doen.”

Nieuwe energieleverancier
De komende dagen bekijkt de bewindvoerder van EnergieFlex of er een energieleverancier is die zijn klanten kan overnemen. De netbeheerders garanderen gedurende die tijd de levering van energie. Als het niet lukt om de klanten over te dragen, worden deze verdeeld over alle andere energieleveranciers. De levering van elektriciteit en gas wordt dus in alle gevallen voortgezet.

Even niet zelf overstappen
Tijdens deze overgangsperiode van maximaal twaalf werkdagen kunnen de klanten van EnergieFlex niet zelf overstappen. Zodra klanten aan een andere leverancier zijn overgedragen, krijgen zij hierover bericht. Zij kunnen dan besluiten om bij die nieuwe leverancier te blijven of om alsnog over te stappen naar een andere leverancier.

Informatie voor consumenten
Op www.consuwijzer.nl, het consumentenloket van de ACM, staat informatie over wat consumenten kunnen verwachten nu deze regeling in werking is getreden.