'Christendom heeft kerstfeest gestolen'

Volgens historici is Jezus helemaal niet op 25 december in Bethlehem geboren. Sterker nog, Jozef en Maria hadden geen enkele reden om naar Bethlehem te reizen. Hoewel buiten kijf staat dat er in die periode rond de vermeende geboorte van de verlosser volkstellingen werden gehouden door de Romeinen, staat nergens opgetekend dat men voor een volkstelling in het geboortedorp aanwezig moest zijn. Daarvoor zouden te veel mensen te ver moeten reizen, aldus de analytici.

De afstand die de zwangere vrouw en haar verloofde van Nazareth naar Bethlehem moesten afleggen bedraagt hemelsbreed circa honderd kilometer. In de praktijk echter zou de reis nog veel langer geweest zijn, aangezien volgens een aantal bronnen de Joden en Samaritanen met elkaar in onmin leefden; Joden waren hun leven niet zeker als ze zich in Samaria durfden te vertonen. Dat de Bijbel dan beweert dat Jezus in Bethlehem geboren is, is volgens historici te wijten aan het feit dat die stad de geboortestad is van Koning David. Profeten in die tijd hadden voorspeld dat de Joodse verlosser in die stad geboren zou worden.

Behalve over de dag en plaats waar Jezus geboren zou zijn, steggelen de wetenschappers ook over het geboortejaar. Ook de verschillende evangeliën spreken elkaar tegen: Volgens Mattheüs zou Jezus geboren zijn onder koning Herodus, dus omstreeks het einde vier jaar voor Christus. In Lucas staat echter geschreven dat in 'die dagen' Quirinius een volkstelling liet doen en dus zou de verlosser 7 jaar na Christus geboren moeten zijn.

Als we deze tegenstrijdigheid even in het midden laten en kijken naar de rest van de feiten komen we bij het feit dat de Romeinse keizer het Midwinterfeest op 25 december ingevoerd had, om de terugkeer van het licht te vieren. Op deze dag werd ook de Romeinse zonnegod Sol Invictus vereerd. De Christenen besloten om op dezelfde dag de geboorte van Jezus te gaan vieren, in de hoop dat hij de zonnegod zou verdringen.