Vlaamse regering pleit voor EHBP-cursus

"Op scholen, in bedrijven of bij jeugdverenigingen ... overal zou de overheid de cursussen rond psychische problemen moeten organiseren en daar de nodige middelen voor uittrekken’, zegt Vlaams Parlementslid Björn Anseeuw (N-VA). "Het zou even vanzelfsprekend moeten worden als de bekende EHBO-cursussen."

De drie Vlaamse regeringspartijen willen dat er een algemene cursus voor psychische problemen wordt ingevoerd. Het concept komt uit Australië, waar in 2000 een 'Mental Health First Aid' programma werd opgestart. Omdat het concept in andere landen, waaronder Nederland al beproefd is gebleken, wil met nu in België ook overgaan tot het verplicht stellen van een cursus omgaan met psychische problemen. 

De vraag is of het wel werkt. De cursus geeft een algemeen lijstje van 'tips & tricks', geen theoretische basis, aldus Patrick luyten, professor psychologie en geluksexpert aan de KU Leuven. Desondanks zou de cursus volgens hem zinvol zijn: "Zeker voor jongeren is het belangrijk om psychische problemen bespreekbaar te maken. Het is merkwaardig hoe veel we op school leren over het biologische aspect van het hart of het brein, en hoe weinig over hoe mensen in elkaar zitten en wat we moeten doen als we even vastlopen."

De Vlaamse minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) noemde de cursussen eerder al een ‘waardevolle methode’. "We zullen op korte termijn samenzitten met partnerorganisaties om te kijken of er voldoende draagvlak is voor de cursussen. Is dat het geval, dan kan er nog in 2017 budget worden uitgetrokken om effectief te kunnen starten."