Vlaamse moslims woest om verbod onverdoofd slachten

Ben Weyts, de Vlaamse minister voor Dierenwelzijn, ligt onder vuur na een verbod op het onverdoofd slachten van schapen op tijdelijke slachtvloeren. Boze moslims eisen dat hij voor 1 september het verbod intrekt. Weyts peinst daar niet over, melden Belgische media.

Niet minder dan 48 moslimorganisaties hebben minister Weyts (N-VA) in gebreke gesteld. Ze willen dat hij zijn 'onwettige beslissing' intrekt. Zo niet, dan trekken ze alle juridische registers open.

Eind september vindt het Offerfeest plaats. Veel moslims slachten dan ritueel een schaap, wat neerkomt op onverdoofd slachten. Op basis van Europese richtlijnen heeft Weyts beslist dat ritueel slachten voortaan alleen nog kan in erkende slachthuizen, niet meer op tijdelijk ingerichte slachtvloeren.

Traditie
Moslims vrezen dat erkende slachthuizen de toeloop niet aankunnen, waardoor ze tijdens het Offerfeest niet ritueel kunnen gaan slachten. Als Weyts het verbod niet intrekt, willen de moslimorganisaties de geleden schade op de minister verhalen. De organisaties suggeren dat Weyts het Offerfeest erkent als een Vlaamse, culturele traditie. Zo zou een uitzondering op de Europese dierenwelzijnsregels mogelijk zijn.

Weyts peinst er niet over, schrijft het Nieuwsblad. 'Waarom hebben we nog regels als we ze, onder druk, aan de kant schuiven? En het onverdoofd slachten als een Vlaamse, culturele traditie omschrijven? Ik dacht het niet. Vlaanderen moet dierenwelzijn ernstig nemen en dierenleed maximaal trachten te voorkomen, zeker wanneer de Europese regelgeving op dat vlak zo klaar is als een klontje.'