Politie tegen legale wietteelt

De korpsleiding van de Nationale Politie is tegen het legaliseren van de wietteelt. Gevreesd wordt dat criminelen de legale hennepkwekerijen met extreem geweld zullen overvallen. Dat schrijft Ruud Bik, plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie, volgens de Volkskrant in een brief aan regionale korpsen.

Bik stelt dat door de dreiging van geweld legale kwekerijen permanent moeten worden bewaakt. Dat vergt extra politie-inzet. 'Het is voorstelbaar dat de georganiseerde criminaliteit zich gaat toeleggen op het rippen van de legale hennepkwekerijen. Het rippen van planten die klaar zijn voor de oogst is een fenomeen dat nu al geregeld voorkomt en vaak gepaard gaat met - extreem - geweld en hoge veiligheidsrisico's. De kwekerijen moeten - om het veiligheidsdoel te realiseren - 24 uur worden beveiligd.'

De brief van Bik is een reactie op een oproep die vijftig gemeenten onlangs deden om in navolging van wietverkoop in coffeeshops ook de wietteelt te gedogen. Burgemeesters en wethouders van de gemeenten vinden het onaanvaardbaar dat de teelt nu volledig aan criminelen wordt overgelaten.

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) wil echter niets van legale hennepkwekerijen weten.