400.000 Nederlanders opgelicht via internet

Een kleine vierhonderdduizend Nederlanders is vorig jaar slachtoffer geworden van fraude bij het aankopen of verkopen van producten via internet. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag. Van alle Nederlanders ouder dan 15 jaar werd drie procent bedrogen bij handel via internet.

Vooral aankoopfraude kwam vaak voor bij de 370 duizend gedupeerden. Ruim tweeënhalf procent van alle Nederlanders betaalde vorig jaar voor online bestelde goederen, maar kreeg die niet thuis. Verkoopfraude - het wel leveren, maar niet betaald krijgen - kwam bij 0,2 procent van alle Nederlanders voor.

Aankoopfraude komt het meest voor bij Nederlanders tussen de 18 en 35 jaar. Vijf procent van hen werd bedrogen. Nederlanders in hogere leeftijdscategorieën werden in verhouding minder vaak bedrogen. Wel speelt mee dat zij in de regel minder vaak iets kopen of verkopen op internet.

Ook middelbaar en hoogopgeleiden waren vorig jaar verhoudingsgewijs vaker slachtoffer, in 3,5 procent van de gevallen. Lager opgeleiden kwamen slechts in anderhalf procent van de gevallen in aanraking met koopfraude.