Amsterdam bezorgd om kansarme migranten

De gemeente Amsterdam maakt zich zorgen over de toenemende migratie uit kansarme EU-landen. Vooral Oost-Europeanen zijn actief in de criminaliteit en een deel van de migranten veroorzaakt overlast.

Daarnaast weet een groot deel van de immigranten uit Midden- en Oost-Europa niets van mogelijkheden om in te burgeren en te integreren en is steeds meer sprake van illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Dat blijkt dinsdag uit een inventarisatie van de gemeente.

Amsterdam heeft een werkgroep in het leven geroepen met daarin alle betrokken ambtelijke diensten die moet zorgen voor een gezamenlijke aanpak. De groep krijgt onder meer de opdracht ervoor te zorgen dat migranten zich registreren. Dat gebeurt nu nog te vaak niet, waardoor het lastig is een oogje in het zeil te houden.

Ook moeten overlastgevende en criminele groepen harder worden bestreden, moeten risicovolle en overlastgevende woonsituaties worden aangepakt, moeten integratieproblemen worden voorkomen en moet gekeken worden of in sectoren waarin een personeelstekort dreigt te ontstaan, migranten kunnen worden ingezet.

Verder wil Amsterdam werkloze migranten met bijvoorbeeld psychische problemen die geen recht hebben op zorg ondersteunen bij de terugkeer naar hun eigen land.