HIV-patiŽnt genezen verklaard

Timothy Ray Brown is in Berlijn door stamceltherapie genezen van HIV. De man werd in 2007 behandeld voor zijn leukemie met stamcellen van een donor die resistent is tegen HIV. Dit maakten Duitse dokters bekend in het medische blad Blood.

De donor miste door zijn genetische opmaak de zogenaamde CCR5-co-receptor in zijn cellen. De meeste vormen van HIV koppelen zichzelf aan deze co-receptor om zodoende CD4-cellen aan te vallen. Mensen met deze genetische opmaak zijn bijna volkomen beschermd tegen infectie.

In 2008 en 2009 werd deze zaak al eerder gepubliceerd, onder andere in New England Journal of Medicine (februari 2009). Op basis van uitgebreide testen concluderen de artsen nu dat 'het redelijk is om te concluderen dat de patiënt is genezen van HIV'.