Halsema wil hogere straf bij antihomogeweld

Geweld tegen mensen vanwege hun seksuele geaardheid, etniciteit, religie, handicap of leeftijd moet harder worden bestraft. De straf bij geweldsdelicten tegen minderheidsgroepen als homo's moet met een derde omhoog als er discriminatie in het spel is.

Dat voorstel lanceerde GroenLinks-leider Femke Halsema vandaag tijdens het lijsttrekkersdebat bij homobelangenorganisatie COC. "De schok die dit soort delicten in de samenleving en de rechtsorde veroorzaakt, maakt een strafverzwaring rechtvaardig. Wij accepteren niet dat de tolerantie in Nederland onder druk staat."

Voor geweld tegen publieke dienstverleners zoals ambulancepersoneel, agenten en ov-personeel geldt al een hogere strafeis. "Minderheden hebben vaak een maatschappelijk kwetsbare positie en moeten altijd kunnen rekenen op bescherming", stelt Halsema. "Met de nieuwe strafnorm zal de rechter hier rekening mee moeten houden."

Tijdens het debat bleek dat een Kamermeerderheid wil dat schoolbesturen homo's niet langer mogen discrimineren. Dat meldt D66, dat hierover een wetsvoorstel had ingediend. Het vorige kabinet wilde dit voorstel niet overnemen, maar PvdA-lijsttrekker Job Cohen zei in het debat het voorstel te steunen. Ook VVD, SP, GroenLinks en PvdD steunen het voorstel, aldus indiener Boris van der Ham. De ChristenUnie is tegen. Het CDA zou nog twijfelen.

In de Algemene wet gelijke behandeling staat dat schoolbesturen homo's niet mogen discrimineren 'om het enkele feit' dat ze homo zijn. Als iemand samenwoont met iemand van hetzelfde geslacht of openlijk uitkomt voor zijn homoseksuele voorkeur, kunnen bijvoorbeeld orthodox-christelijke scholen zo iemand toch weigeren als docent. Zo stelde de leiding van een school in het Gelderse Emst vorig jaar een leraar op non-actief, omdat hij een homoseksuele relatie had.

D66-leider Alexander Pechtold toonde zich 'zeer verheugd'. "Na zeventien jaar is het gelukt om gelijke rechten voor ieder individu, ook homoseksuelen, weer een stapje dichterbij te brengen."