Bijna drieduizend 'pardonners' aan werk geholpen

Bijna drieduizend vluchtelingen die onder de pardonregeling vallen zijn via een project aan werk gekomen. Het zogenoemde Pardonproject hielp 2950 pardonvluchtelingen aan een baan, leerwerkplek of een stage.

In het project werkten onder meer het UWV Werkbedrijf en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) samen. Zij spreken van een succes, maar het is niet te meten of de 'opbrengst' veel hoger of veel lager had kunnen zijn.

Vorig jaar bleek dat 27 duizend asielzoekers door de pardonregeling een verblijfsvergunning krijgen. Een deel daarvan is te jong of te oud om te werken. Ook werden veel mensen via de gemeente aan een baan geholpen. "We gaan in het vervolg beter samenwerken met gemeenten om daar ook zicht op te hebben", zegt een woordvoerder van het UWV.

Ook is niet te zeggen of het project veel heeft opgeleverd als naar de kosten wordt gekeken. Het is namelijk niet bekend hoeveel het per asielzoeker heeft gekost om werk te vinden. "Omdat we met veel verschillende organisaties samenwerken is dat niet bij te houden", zegt een woordvoerder van het COA. Hij vindt het interessanter dat veel mensen weer aan het werk zijn.

Ruim de helft van de vluchtelingen die bij het UWV staan ingeschreven is middelbaar of hoog opgeleid. Directeur van het UWV Werkbedrijf André Timmermans is trots 'dat we samen zoveel vluchtelingen een steun in de rug hebben kunnen geven, ondanks de verslechterde kansen op de arbeidsmarkt'.