Politie waarschuwt voor dodelijk vuurwerk

De politie van de regio Hollands Midden, alsmede het Openbaar Ministerie, waarschuwt vandaag voor zeer gevaarlijk illegaal vuurwerk dat in Zuid-Holland in omloop is. De bromsnorren van Hollands Midden kwamen in Bodegraven een 17-jarige jongen op het spoor, die zogenaamde Explods en Cobra's verhandelde.

De jongen heeft inmiddels bekend dat hij het spul aan jeugd uit Gouda, Woerden en zijn thuisdorp Bodegraven heeft verkocht. De politie roept eenieder die de illegale knallers heeft gekocht op, het per direct in te leveren op het politiebureau. De kopers krijgen dan geen boete; de politie benadrukt het gevaar van het vuurwerk, voor beide omstanders en de eigenaren ervan. 

"Dit vuurwerkmateriaal kan slachtoffers maken", zegt de zegsvrouw van de politieregio. De verkochte knallers, zogeheten nitraten, hebben een zeer kort lontje. Ook brengen zij door de hevigheid van de explosie een schokgolf teweeg, die gevaarlijk kan zijn. De woordvoerder: "Wij willen dit bij mensen uit huis hebben. Daarom kan het vuurwerk worden ingeleverd zonder daarvoor een proces-verbaal te krijgen. Het gaat om de veiligheid [van de mensen]."


Duidelijk het werk van een rund.  (foto: ANP)