Nederlanders laten frisdranken staan

Icoon BinnenlandsNederlanders hebben in het afgelopen jaar meer water gedronken. Frisdranken lieten we massaal in de koelkast staan. In het jaar 2006 dronken we nog 98 liter frisdrank per persoon, vorig jaar nam dat al af naar iets meer dan 95 liter. De Nederlandse Frisdranken Industrie denkt dat de slechte zomer de oorzaak is van de daling.

Er wordt vooral verpakt water gedronken. Vijf jaar geleden was dat 17 liter per persoon, op dit moment is dat al bijna 22 liter per persoon. De brancheorganisatie verwacht dat de 'watermarkt' in de toekomst nog verder kan groeien.

In vergelijking met de Belgen drinken wij maar weinig water. Onze zuiderburen drinken maar liefst 100 liter verpakt water per persoon. Waarschijnlijk wordt dit verschil veroorzaakt door de uitstekende kwaliteit van het Nederlandse kraanwater en de 'spreekwoordelijke Nederlandse zuinigheid'.


Minder genuttigd in 2007