Bijna kwart miljoen medisch onverzekerd

Icoon MedischOngeveer 241.000 mensen zijn niet verzekerd tegen ziektekosten. Dat is 1,5 procent van de Nederlandse bevolking. Onder hen zijn relatief veel allochtonen, zo blijkt uit cijfers, die het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag heeft gepubliceerd.

Ook blijken veel gezinnen met kinderen niet verzekerd tegen ziektekosten, aldus het CBS. Het aandeel onverzekerden onder mensen met een uitkering is daarentegen betrekkelijk laag. Vorig jaar juli werd het aantal onverzekerden nog geschat op 182.000. Nu is een nauwkeurigere methode gebruikt om het aantal vast te stellen en valt het aanmerkelijk hoger uit.

Van de allochtonen in Nederland is ruim 4 procent niet verzekerd, tegen krap 1 procent van de autochtonen. Vooral allochtonen uit andere landen dan Turkije, Marokko, Suriname, de Antillen en Aruba zijn onverzekerd, aldus het CBS. Daarnaast is het percentage onverzekerden onder allochtonen van de eerste generatie viermaal zo hoog als die van de tweede generatie.

Onder de niet-verzekerden zijn 40.000 kinderen. Zij komen vooral uit gezinnen waar ook de ouders geen verzekering hebben. Van de mensen met een uitkering heeft 0,7 procent geen ziektekostenverzekering. Ongeveer de helft van de mensen zonder verzekering is tussen 20 en 40 jaar.