Wolfowitz haalt uit naar critici

Icoon BuitenlandsWereldbank-president Paul Wolfowitz heeft maandag hard uitgehaald naar critici die zijn vertrek eisen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan vriendjespolitiek. Hij zei dat het 'onrechtvaardig en hypocriet' zou zijn als het bestuur van de Wereldbank hem schuldig verklaart, en klaagde over een 'lastercampagne' die tegen hem zou worden gevoerd.

Wolfowitz moest zich bij het bestuur van de Wereldbank verantwoorden over zijn rol in de promotie van zijn vriendin Shaha Riza. Zij vertrok in 2005 van de Wereldbank naar het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, en kreeg daarbij een forse salarisverhoging. De oud-onderminister van Defensie ontkent evenwel dat er sprake was van belangenverstrengeling.

Wolfowitz bleef erbij dat hij heeft gehandeld in lijn met de opdracht die hij bij zijn aantreden kreeg van de ethische commissie van de Wereldbank. Dat orgaan, dat destijds werd geleid door voormalig PvdA-leider en minister van Sociale Zaken Ad Melkert, oordeelde dat Riza moest vertrekken en liet het aan Wolfowitz zelf over dat te regelen.

De topman zei er zeker van te zijn dat de ethische commissie volledig op de hoogte was van de wijze waarop de kwestie-Riza was opgelost, inclusief de loonsverhoging. "Zij hadden zeker toegang tot die informatie", aldus Wolfowitz. Melkert sprak in een maandag uitgegeven verklaring echter met klem tegen dat hij "op enige wijze kennis had van of goedkeuring gaf aan" de exacte details van Riza's overplaatsing.

Wolfowitz zei ook dat hij niet van plan is af te treden. Hij verklaarde dat hij het slachtoffer is van "het georkestreerd lekken van valse, misleidende, incomplete en persoonlijke informatie", bedoeld om zijn geloofwaardigheid als leider van de Wereldbank te ondermijnen. "En ik treed niet af op grond van een duidelijk verzonnen aanklacht", zei de strijdbare Wolfowitz.

Toch wekte Wolfowitz in zijn betoog de indruk dat over een vertrek te praten valt, mits hij van alle blaam wordt gezuiverd. "Pas als de wolk van deze oneerlijke en onware beschuldigingen weg is, wordt het echt mogelijk om objectief te bepalen of ik een effectieve leider van de Wereldbank kan zijn", zei hij. Velen bij de Wereldbank vatten dit op als een indicatie dat hij er wel degelijk over denkt op te stappen.

Paul Wolfowitz