Motie van afkeuring tegen Verdonk

Icoon Politiek Jan Marijnissen van de SP wil een motie van afkeuring indienen om minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie weg te sturen. Wouter Bos van de PvdA heeft aangegeven deze motie te steunen als het kabinet het standpunt niet wijzigt omtrent het generaal pardon. Wel hoopt Bos dat de situatie opgelost kan worden door middel van overleg. Dat hebben de bewuste politici gemeld bij de NOS.

Verdonk wil niet stoppen met het uitzetten van asielzoekers en een Kamermeerderheid is het daar niet mee eens. Die Kamermeerderheid wil dat het kabinet stopt met het uitzetten van asielzoekers tot een nieuw kabinet aantreedt. Als de motie van afkeuring aangenomen wordt, zullen alle VVD-ministers uit het kabinet treden. Dat heeft Mark Rutte zojuist gemeld. Ook heeft de Kamer een motie van de SGP aangenomen dat de kwestie nog voor het slapen gaan afgerond moet zijn.

Het debat in de Tweede Kamer is geschorst tot 12 uur. Het is live te volgen op Nederland 2. Het kabinet is nu in vergadering wat te doen. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat het kabinet zijn standpunt verandert.

Update 00.07 uur
Jan Peter Balkenende heeft namens het kabinet gesteld dat de motie rondom het generaal pardon niet uitgevoerd zal worden. Hij vindt dat dit onderwerp deel moet uitmaken van de formatie, net als alle andere onderwerpen dat doen.

Om 00.15 zal duidelijk worden wat er verder gebeurt. De SP zal waarschijnlijk een motie van afkeuring indienen. De ChristenUnie zal bepalen of een motie van afkeuring op een Kamermeerderheid kan rekenen. Het debat wordt rechtstreeks uitgezonden op Nederland 2.

Als Verdonk afgezet wordt, zullen alle VVD-ministers aftreden. Het is staatsrechtelijk onduidelijk hoe het dan verder moet met de regering van het land.

Update 0.21 uur
Jeroen Dijsselbloem van de PvdA heeft de motie van afkeuring ingediend tegen minister Verdonk. De SGP heeft kritiek op de motie: de partij vindt het vreemd dat de motie alleen betrekking heeft op Verdonk en niet op het hele kabinet. Immers, Balkenende gaf aan dat Verdonk het kabinetsstandpunt verwoordde. De SGP wil dat de Kamer terughoudendheid in acht moet nemen. Volgens de SGP kan het kabinet niet weggestuurd worden, omdat het kabinet al demissionair is. Er is nog niet gestemd over de motie.

Update 0.34 uur
De ChristenUnie heeft besloten de motie van afkeuring te steunen. Hiermee zal een meerderheid voor de motie van afkeuring zeer aannemelijk zijn. De kans is aanwezig dat alle VVD-ministers uit het kabinet stappen.

De staatsrechtelijke implicaties hiervan zijn onduidelijk. Wat er moet gebeuren als alle VVD-ministers uit het kabinet stappen is onduidelijk.

Update 0.43 uur
De motie van afkeuring is aangenomen. Waarschijnlijk zal minister Verdonk aftreden en zullen de VVD-ministers volgen. Wat er precies gebeurt is nog niet duidelijk. Het kabinet gaat nu in beraad wat deze situatie betekent.

Een dergelijke motie van afkeuring is op deze manier nog nooit aangenomen in de Nederlandse geschiedenis. Officieel is er sprake van een 'motie van afkeuring' en geen 'motie van wantrouwen'. Feitelijk betekent het dat de Kamer verwacht dat de minister zal aftreden. Het kabinet ziet het echter nog niet zo en ziet geen wantrouwen uit de motie. Omdat er geen 'motie van wantrouwen' is ingediend, is het in die zin nog steeds mogelijk dat Verdonk en de VVD-ministers blijven zitten.Verdonk afgekeurd door Kamer