Effecten klimaatverandering komen in zicht

Icoon OnderzoekNederlanders lopen steeds meer kans op het krijgen van natte voeten. Aan het einde van deze eeuw zal de klimaatverandering grote problemen teweegbrengen, aldus het Milieu en Natuurplanbureau (MNP). Met name in de laaggelegen kustgebieden kunnen er problemen ontstaan met de afvoer van het overtollige water en de overstromingsveiligheid.

De MNP-onderzoekers zeggen dat het een combinatie is van problemen: de stijging van de zeespiegel, bodemdaling en de groter wordende hoeveelheid water die via rivieren moet worden afgevoerd. De onderzoekers hebben vandaag hun rapport 'Effecten van klimaatverandering in Nederland' aan staatssecretaris Van Geel (Milieu) gepresenteerd.

Er wordt verwacht dat het verschuivende klimatenstelsel voor meer extreem warme en droge zomers zal zorgen. Ook hevige regenval met wateroverlast en overstromingen zal geen abnormaliteit meer zijn. Op dit moment zijn de veranderingen nog niet duidelijk merkbaar, maar volgens de MNP-onderzoekers komt het geheel de komende tientallen jaren in een stroomversnelling. Afgelopen donderdag bleek ook al dat de Kilimanjaro over 15 jaar sneeuwvrij zal zijn door het verschuivende klimaat.

Niet alleen het klimaat is de oorzaak van deze veranderingen. Andere landen, die stroomopwaarts langs bijvoorbeeld de Rijn maatregelen tegen overstromingen nemen, verhogen de kans op wateroverlast bij de uitmonding van de Rijn.

Volgens het rapport zal de opwarming ervoor zorgen dat de huidige klimaatzones per eeuw 400 kilometer in noordelijke richting verschuiven. Hierdoor gaat ons weer steeds meer op het weer van Noord-Frankrijk lijken. Ook zullen hierdoor onze inheemse planten en dieren dreigen te verdwijnen, omdat de veranderingen voor de planten en dieren te snel gaan. De industrie krijgt ook vaker te maken met koelwaterproblemen.

De klimaatverandering heeft niet alleen negatieve gevolgen. Positieve gevolgen zijn bijvoorbeeld dat het landbouwklimaat beter wordt en er dus minder kans is op een mislukte oogst. Ook zal het toerisme in Nederland toenemen, een tweede stimulans voor de economie.

G. Thijssen, woordvoerder van Greenpeace, onderstreept dat het MNP-rapport verduidelijkt dat men "snel werk moet maken van duurzame energie." Een deel van de vijf geplande nieuwe energiecentrales, die gebruik zullen maken van fossiele brandstoffen, moet worden vervangen door onder andere windmolens en biomassa-centrales.