'26.000 gezichten zet kijker op verkeerde been'

Rita VerdoinkDe actie '26.000 gezichten' schept een onjuist beeld van de situatie van asielzoekers. Dat stelt minister van Vreemdelingenbeleid Rita Verdonk. Volgens Verdonk zijn er in vier recente uitzendingen leugenachtige verhalen opgehangen over de persoonlijke situatie. De kijker wordt hierdoor op het verkeerde been gezet, aldus de bewindsvrouw.

In de campagne wordt in korte televisieportretten aandacht gevraagd voor de situatie van uitgeprocedeerde asielzoekers. De Stichting 26.000 gezichten streeft er in de komende jaren naar om ongeveer 160 filmpjes per jaar te maken. Aan de campagne werken diverse regisseurs mee. De filmmakers willen met de korte filmpjes asielzoekers een gezicht geven die op de nominatie staan te worden uitgezet terwijl zij minimaal vijf jaar in Nederland verblijven.

In De Telegraaf van vandaag haalt Verdonk een Iraanse man aan, die in de uitzending stelt nooit duidelijk te hebben kunnen maken wat zijn politieke verleden in het land van herkomst is. De minister stelt dat dat onzin is, en dat de man in twee asielprocedures verschillende malen zijn verhaal heeft kunnen houden. De procedure zou tot aan de Raad van State toe hebben gelopen. Daarnaast is er door het ministerie van Buitenlandse Zaken een apart onderzoek gehouden naar de situatie van de IraniŽr.

Volgens Joost Bosland, woordvoerder van 26.000 gezichten, lijkt het erop dat Verdonk een campagne wil voeren om zijn organisatie in een kwaad daglicht te stellen. Bosland is van plan de filmpjes nog eens te bekijken met het commentaar van de minister erbij.