Hagenaars willen aanhouding Bush

Eekje, dagunner_NL, TMar, z80, P4nic, Smartguy en Anonymous hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon opmerkelijk nieuws Een aantal Hagenaars heeft een rechtszaak aangespannen om de Amerikaanse president Bush te arresteren, zodra hij in Nederland voet op de bodem zet. De groep wil dat Bush wordt berecht wegens "talrijke grove schendingen van de Conventies van Genève".

De groep bestaat uit het Haags Vredes Platform, de Haagse Stadspartij en een aantal Hagenaars op persoonlijke titel. Verder zullen een aantal personen en organisaties die zich inzetten tegen onder meer de oorlogen die Bush heeft gevoerd en Guantánamo Bay, het Amerikaanse cellencomplex op Cuba, betrokken zijn bij het kort geding. Over een tweetal weken zal de Haagse rechtbank zich buigen over de zaak.

Bush zal in mei een bezoek aan Nederland brengen. De eisers willen nu dat de rechter hem tot ongewenst persoon verklaart en hem verbiedt voet op Nederlandse bodem te zetten. Tevens hopen ze dat Nederland, of een andere Staat, de president overdraagt aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het Strafhof is nooit erkend door de VS.