'Prostitutie kan "passend" werk zijn'

TopGear had ons via de nieuws-submit te melden:

Volgens minister de Geus van Sociale Zaken kan prostitutie worden beschouwd als 'passende arbeid', maar een prostituee in de WW hoeft van hem niet gedwongen te worden dit werk opnieuw te gaan doen. Dat blijkt uit een brief die de minister aan de Tweede Kamer stuurde. Sinds de de legalisering van de prostitutie en de afschaffing van het bordeelverbod hebben diverse Tweede-Kamerleden al hun bezorgdheid geuit dat werklozen verplicht zouden kunnen worden dit werk te gaan doen om hun uitkering niet te verliezen.

Minister De Geus is van mening dat het UWV, als uitvoerder van de WW, niet "op voorhand mag uitsluiten" dat een aanbod van werk als prostituee passend is. Wel zal het in de praktijk zo zijn dat het dan om mensen gaat die vroeger al als prostituee gewerkt hebben en bovendien aangeven er geen bezwaren tegen hebben om hun oude vak weer opnieuw uit te oefenen. Ook zal het UWV 'een uiterste zorgvuldigheid betrachten' in het beoordelen van een dergelijke vorm van vraag en aanbod. In hoeverre dit in de praktijk zal voorkomen is overigens niet bekend. WW-aanvragen van prostituees of aanbiedingen van werk in de prostitutie worden niet afzonderlijk door het UWV geregistreerd.