Irakgangers worden bedreigd per sms

ReadMe had ons -geheel geschreven, waarvoor onze dank!- het volgende via de nieuws-submit te melden:

Militairen van het detachement SFIR3 uit Nederland zijn per sms bedreigd. De smsjes werden verstuurd om te voorkomen dat de militairen naar Irak zouden gaan voor de vredesoperatie. Voorzitter Van den Burg, van militairenvakbond AFMP meldde vandaag een onderzoek in te stellen onder de eigen leden, naar de omvang en ernst van de bedreigingen. Van den Burg kreeg recent pas te horen van de bedreigingen, maar Defensie spreekt tegen dat er sprake is van een omvangrijk probleem.

Defensie ontvangt al enkele jaren regelmatig dreigementen per sms, e-mail, telefoon of post, aldus een woordvoerster. Het Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) onderzoekt alle meldingen naar de ernst van de situatie. Het gaat hierbij om berichten die de militairen in de uitzendgebieden zelf ontvangen, of aankomen op het thuisfront. Het aantal bedreigingen is niet toegenomen sinds de uitzending van militairen naar Irak begonnen, aldus het MIVD.

Wat de woordvoerster niet kon zeggen, was of het MIVD al iemand in de kraag had gevat. In de voorbereidingen voor uitzendingen wordt echter wel veel aandacht besteed aan de persoonlijke veiligheidsaspecten. Zo moeten militairen bijvoorbeeld voorzichting omgaan met het sturen van e-mail en het bellen van de achterban en zeker geen geadresseerde enveloppen in een vuilnisbak stoppen.

Van den Burg neemt de bedreigingen ernstig op. "Als het al jaren speelt, dan is het toch vreemd dat ik daar nooit iets van gehoord heb. Het uiten van bedreigingen is een strafbaar feit. Militairen moeten daar officieel aangifte van kunnen doen.", aldus de vakbondsvoorzitter.