Brein waarschuwt gebruikers uitwisseldienst

themarshall en Sub_Rosa hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Gebruikers van uitwisselingsdiensten krijgen binnenkort een bericht van de stichting Brein, waarin staat dat zij soms strafbaar zijn door zonder toestemming van de rechthebbenden illegaal muziek te verspreiden.

Verder staat er in het bericht dat gebruikers die illegale muzieknummers aanbieden een groot risico lopen voor hun computer en hun privacy, omdat de bestanden niet gecontroleerd zouden worden op virussen. Andere gebruikers zouden dan makkelijk op de harde schijf van hun systeem kunnen komen. De stichting maakt in het bericht ook duidelijk dat gebruikers via de uitwisselingsprogramma's niet alleen muziek, maar ook films en computerspelletjes aanbieden. "Natuurlijk is het mooi om van muziek te genieten. Maar het is iets heel anders om zelf zulk materiaal aan te bieden, want daarvoor heb je toestemming nodig", zo meldt het bericht.

Gebruikers van de muziekdiensten maken zonder die toestemming inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van auteurs, kunstenaars en producenten, stelt Brein. "Zij en vele andere mensen die hun brood verdienen met het aan de man brengen van muziek, films en interactieve software lijden grote schade door deze vorm van illegale verspreiding. Wij wijzen er daarom op dat zulke inbreuk onder meer aanleiding kan zijn voor forse schadeclaims", zo valt verder te lezen in het bericht.

In andere landen als Duitsland, Frankrijk, Engeland, Denemarken en Italië hebben de buitenlandse zusterorganisaties van Brein al eerder gebruikers gewaarschuwd voor het uitwisselen van muziek via programma's als KaZaa en Grokster. Daar zijn ze inmiddels gevolgd door juridische acties.