Meldpunt dierenrechtenactivisme ingesteld

Icoon politiek binnenland nieuwsBedrijven en instellingen die het mikpunt zijn van dierenrechtenactivisme kunnen voortaan terecht bij een landelijk meldpunt. Dat is door de ministers Donner en Remkes vandaag bekend gemaakt. Meldingen worden gecoördineerd en onderzocht door de Nationale Recherche.

Door deze centrale aanpak is het dierenrechtenactivisme een nationale prioriteit geworden. Het moet ertoe leiden dat er meer zicht komt op een eventueel georganiseerd verband tussen de acties die de activisten voeren. De afgelopen jaren is het aantal acties fors toegenomen, tot 178 in 2003. Het gaat daarbij om incidenten als vernieling, brandstichting, bedreiging en het vrijlaten van dieren uit fokkerijen.

Terrorisme
Volgens de AIVD worden de acties professioneler en harder, en vinden ze vaker in georganiseerd verband plaats. Verder blijkt dat er relaties zijn met radicale groeperingen uit het buitenland. Het is volgens de AIVD moeilijk de activisten eenduidig te plaatsen. Een deel is politiek georiënteerd, maar de overtuiging loopt uiteen van links tot extreem-rechts. Een ander deel is apolitiek. Het merendeel is vreedzaam, maar een kleine groep activisten is zo extreem gewelddadig dat je in strafrechtelijke zin welhaast kunt spreken van terrorisme.

-
Zie ook: Nota Dierenrechtenactivisme in Nederland.