Bos pleit voor bouw meer moskeeŽn

GizmoRulez had ons via de nieuws-submit te melden:

Politiek-nieuwsPvdA-leider Bos zegt een voorstander te zijn van de bouw van meer moskeeŽn. Dit liet hij weten in een interview met het NRC Handelsblad, waarin hij het beginselprogramma toelicht. Volgens Bos getuigt zijn stellingname van het niet naar de mond praten van het electoraat.

Volgens Bos staat de PvdA voor de vrijheid van godsdienst. Ieder geloof moet daarom gelijke rechten hebben op het gebied van faciliteiten, zoals het stichten van religieuze gebouwen, rituelen op begraafplaatsen en geestelijke verzorging in instellingen. Daarom vindt de PvdA-leider vindt dat er meer moskeeŽn gebouwd moeten worden, zo zei hij tegenover het NRC.

Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, presenteerde de PvdA voor het eerst in 27 jaar een nieuw manifest. Het oude beginselprogramma, dat dateert uit 1977, achtte de partij achterhaald. In het oude manifest werd nog gepleit voor het nationaliseren van banken en verzekeringsmaatschappijen. In de nieuwe versie staan solidariteit, de noodzaak tot integratie en een rechtvaardige en duurzame mondialisering centraal.


Wouter Bos


Over de integratieparagraaf in het beginselprogramma gaf Bos aan de term "multiculturele samenleving" liever niet te gebruiken. Die kan volgens hem de indruk wekken dat culturen helemaal gelijkwaardig zijn, terwijl hij dat betwist. "Zo zijn de gelijkheid van man en vrouw of van hetero’s en homo’s 'ononderhandelbaar'", zo zei Bos.
_
De tekst van het manifest is hier te downloaden.