Mest gebruikt als energiebron

Nu de bewezen energievoorraden alsmaar slinken, is men naarstig op zoek naar alternatieven. Werden al eerder koolzaad, frituurvet en waterstof als potentiele energiebron getest, nu is de primeur voor mest als energiebron. Drie boerderijen in Flevoland en de Agrarische Hogeschool te Dronten gaan samenwerken om het project te realiseren. De proef is wel prijzig: bijna vijf miljoen euro. De initiatiefnemers hebben daarvoor aangeklopt bij de provincie Flevoland.

Voor de energiewinning worden mestvergistingsinstallaties gebruikt. Hierbij wordt mest van zowel kalveren, runderen als pluimvee gebruikt. Wanneer de mest gist, komt er elektriciteit en warmte vrij. De warmte kan worden gebrukt voor het opwarmen van de boerderij, de elektriciteit wordt verkocht aan de energiemaatschappij. Het vergiste mest kan beter in de bodem worden opgenomen dan normaal (kunst)mest. De boeren moeten in ruil hiervoor onderzoek doen naar de productiviteit van de installaties. Eind volgend jaar moet het project van start gaan.

Het mestvergistingsproces
Het mestvergistingsproces in schematische vorm