Hoofdpunten uit de miljoenennota

Hieronder een overzicht van de vandaag gepresenteerde kabinetsplannen en een aantal direct waarneembare gevolgen voor de burger:

- Elf miljard euro aan bezuinigingen, 1,2 miljard aan lastenverzwaringen, door het schrappen van de fiscale aftrekbaarheid van VUT en prepensioen, en accijnsverhoging op tabak.

- Het begrotingstekort loopt op tot 2,3% in 2004 van het nationaal inkomen en moet in 2007 zijn gedaald tot 0,5%.

- Nederlanders leveren volgend jaar gemiddeld tussen de 0 en 1% koopkracht in.

- De werkloosheid stijgt in 2004 naar 540.000. Aantal mensen met een werkloosheids- of bijstandsuitkering stijgt naar 780.000.

- WW-uitkering alleen als 39 van de laatste 52 weken, en 4 van de laatste 5 jaar is gewerkt. De vervolguitkering WW verdwijnt. Werkgevers moeten ook in het tweede ziektejaar het loon van zieke werknemers doorbetalen en moeten meebetalen aan de WW-uitkering van ontslagen werknemers van 57,5 jaar en ouder die een sollicitatieplicht krijgen.

- Alle WAO'ers worden vanaf 1 juli 2004 opnieuw beoordeeld. Vanaf 2006 krijgen alleen volledig arbeidsongeschikten een WAO-uitkering.

- De criminaliteit moet in 2006 met 20 tot 25% zijn afgenomen. Er komt meer geld voor politie en justitie. Ouders moeten meebetalen aan kosten van criminele kinderen.

- Verkeer: Aantal files met 30% verminderen. In 2007 moet 88% van de treinen op tijd rijden en ruim 300 kilometer spits- en plusstroken zijn aangelegd. Kwartje van Kok (accijnsverhoging uit 1991) wordt 'teruggegeven' door dit geld in wegenprojecten te steken.

- Nieuwkomers moeten inburgeren in het land van herkomst en de cursus deels zelf betalen.

- Lerarentekort terugdringen van 10.400 nu naar 2.200 in 2007. Streven is om 30% minder voortijdige schoolverlaters te krijgen en 15% meer bŤtastudenten

- Het ziekenfondspakket: Er uit verdwijnen: fysiotherapie, tandartskosten voor volwassenen, eerste behandeling reageerbuisbevruchting, de pil vanaf 21 jaar en 'zittend ziekenvervoer'. Er komt een eigen bijdrage van 1,50 euro per recept ťn een eigen risico van 200 euro per volwassene.

- Er komt een nieuw kiesstelsel waarbij het de bedoeling is dat een deel van de Tweede-Kamerleden per district wordt gekozen.


Aantal bezuinigingen:

- De huursubsidie daalt 12 euro per maand.

- De aftrek van de hypotheekrente wordt beperkt.

- De accijns op een pakje sigaretten stijgt met 46 cent, van een pakje shag met 55 cent.

- Groene stroom wordt duurder.

- De belastingvrije vergoeding voor zakelijk verkeer daalt van 28 cent naar 17 cent per kilometer.