Beslaglegging bezittingen Adam Curry

Op de bezittingen van Adam Curry en Patricia Paay is door de curator beslag gelegd voor 3,3 miljoen euro. Dit is gedaan in verband met onrechtmatigheden in de boekhouding van het helikopterbedrijf Rotorjet bv dat in maart failliet werd verklaard. De curator stelt Curry, Paay en de besloten vennootschap Silicon Polder hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die uit het faillissement voortvloeien.

Beslag gelegd is onder meer op een pand aan de Keizersgracht in Amsterdam, diverse bankrekeningen, enkele auto's en het cosmeticabedrijf van Paay. Verder is ook beslag gelegd op geld dat het paar tegoed heeft van de omroepen BNN en SBS.

Op zijn weblog laat Curry zich laagdunkend uit over de actie van de curator. Volgens Curry heeft hij op 14 mei al voorspeld dat dit zou gaan gebeuren. Hij pleit overigens ''niet schuldig'' te zijn. Zodra Curry het kan/mag wil hij alle stukken op zijn log zetten, om zo zijn onschuld aan te tonen.