Politie vangt met meer geld niet meer boeven

Meer geld voor de politie zorgt niet voor meer boeven achter de tralies. Uit een analyse van het Openbaar Ministerie (OM) blijkt dat de opsporingsprestaties van bijna alle 25 korpsen in ons land zijn afgenomen.

Voor het eerst werd een nieuwe maatstaf gebruikt bij de analyse, waardoor ook de prestatieverschillen tussen de korpsen naar voren komen. Hieruit bleek dat de korpsen in Amsterdam en Rotterdam relatief weinig verdachten doorstuurden naar het OM. Groningen pakte daarentegen veel verdachten op, maar de gemiddelde celstraf en boete was hier lager dan in de twee eerder genoemde steden.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat in de periode van 1996 tot 2001 meer geld werd uitgegeven (17 procent meer), maar de opsporingsprestaties daalden (12 procent minder). OM-onderzoeker Wiebrens heeft geen verklaring voor de teruglopende prestaties, maar stelt dat de dienstverlening en slachtofferzorg wel zijn verbeterd. In 2001 werden er ruim 200.000 verdachten bij het OM gemeld.