LPF: Probleem schooljeugd naar werkkamp

daburnd88 had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De Lijst Pim Fortuyn wil scholen de mogelijkheid geven om voorgoed af te komen van probleemkinderen. Hiertoe moeten de probleemgevallen worden opgevangen in werkkampen om daar heropgevoed te worden. De LPF wil met deze maatregelen 'onaangepast gedrag' van jongeren hard aanpakken.

LPF-Kamerlid Vic Bonke beaamt dat de plannen misschien niet politiek correct zijn, ''maar de zaak verloedert als we niet ingrijpen. Probleemgevallen moeten worden verwijderd."

Volgens de leerplichtwet mogen jongeren op dit moment alleen definitief van een school worden gestuurd als zij door een andere school worden opgevangen. Het gevolg van deze wet is dat veel scholen klagen dat zij opgescheept zitten met probleemleerlingen met wie ze geen kant op kunnen.