Romp en hoofd worden in Putten begraven

De romp van het meisje dat vorige week bij Strand Nulde is gevonden, wordt vrijwel zeker samen met het in Hoek van Holland gevonden hoofdje in de gemeente Putten begraven. Cremeren wordt uitgesloten in verband met het eventueel heropenen van het onderzoek.

Ook kan het zijn dat de ouders zich alsnog melden. Herbegraven in aanwezigheid van familie is dan een mogelijkheid. “De kist wordt hoog in het graf gezet,” zegt begrafenisondernemer A.de Jong uit Amsterdam, tevens oud-secretaris van de Nederlandse Vereniging van erkende Uitvaartondernemers (NUVU). “Dat is gebruikelijk. Eventueel opgraven is dan makkelijker.” Ook kunnen de benen en armen - die nog niet zijn gevonden - later worden bijgezet in het graf.

Wanneer het meisje wordt begraven hangt af van het recherche-onderzoek. Als nieuwe tips of aanwijzingen geen aanleiding geven tot een nieuwe sectie op het lichaam, is er geen reden het lichaam langer vast te houden, meldt politiewoordvoerder B.Top. De politie houdt wel dna-materiaal achter voor onderzoek.

Armlastig

Het rompje is in de gemeente Putten gevonden en wordt daar ook begraven omdat de identiteit niet bekend is. De burgemeester is verantwoordelijk voor de begrafenis, zoals zoals de wet op de lijkbezorging voorschrijft. Dergelijke begrafenissen komen ook voor bij ‘armlastige personen’ die de eigen begrafenis of crematie niet kunnen betalen. Een grote gemeente als Amsterdam bijvoorbeeld, heeft daar een eigen afdeling voor. Jaarlijks regelt die afdeling 200 begrafenissen.

Het hoofd van het meisje is gevonden in Hoek van Holland en zou - naar de regel van de wet - in Hoek van Holland moeten worden begraven. Maar volgens begrafenisondernemer De Jong is dat niet nodig, omdat het hoort bij de eerder gevonden romp.

De officier van justitie in Zutphen is belast met de zaak. Die moet een verklaring van geen bezwaar afgeven, waarna de lichaamsdelen worden overgedragen aan de gemeente Putten.

De gemeente Putten heeft daarover nog geen contact gehad met de politie. Voorlichtster E.van Drie: “Daar is het nog te vroeg voor. Laten we hopen dat de identiteit voor die tijd nog wordt vastgesteld.” Of er mensen bij de begrafenis aanwezig mogen zijn hangt af van de gemeente. Meestal vindt een dergelijke begrafenis plaats in stilte.

Blijft de identiteit onbekend, dan krijgt het meisje een graf met alleen een nummer. In de uitvaartwereld wordt zo’n ongeïdentificeerd persoon aangeduid als NN-dode. NN staat voor ‘nomen nescio’(Latijn voor ‘ik weet de naam niet’.

Het romp en het hoofd worden bewaard in het gerechtelijk laboratorium in Zoetermeer.