60 TELLEN: Dementie

60 TELLEN is een verzameling gesproken verhalen van één minuut. Ongeveer wekelijks verschijnt er een nieuw verhaal. Soms hier, vaker elders. Soms een los verhaal, vaker een kleine serie aan de hand van een thema.

Deel één gaat over dementie.