FOK!, ik heb uw hulp nodig

Menig collega-columnist heeft al eens het lef gehad iets van u te vragen wat verder ging dan tien minuutjes van uw aandacht. Uit de losse pols herinner ik me een columnist die u vroeg om keiharde knaken; een ander vroeg rechtstreeks om egostrelerij; velen vroegen uw aandacht voor hun goede zaak; meer dan eens werd een gooi gedaan naar uw sympathie; een heleboel columnisten vroegen, direct of indirect, om pure woede. Al valt het te betwijfelen of dat laatste geheel bewust was. Ze vragen maar raak, die collega’s. Ik heb me er geloof ik nog niet schuldig aan gemaakt, tot nu dan. Want ik heb uw hulp nodig.

Ik zal niet vragen om uw zuur verdiende euro’s om mijn financiële gaten op te vullen – al heb ik voldoende van die gaten, gelooft u mij. Ik zal u niet vragen om uw lippen om mijn kont te kussen of uw vingers om mijn tere zieltje te masseren. Ik vraag niet om uw hoenderhok om mijn knuppel in te smijten. Nee, ik vraag u om uw ideeën. Ik heb uw gedachten nodig, uw fantasie, uw positivisme.

Laat ik direct open kaart spelen. Ik kan nog niet uit de doeken doen waarvoor ik hersenspinsels nodig heb. Enige geheimhouding en mysterie is op dit moment nog vereist. Door het gehele plaatje nu al prijs te geven, zou ik… nou ja, neemt u van mij aan dat het te vroeg is. Echter, indien u met een bruikbaar idee op de proppen komt, zal ik u symbolisch rijkelijk belonen.

Goed, voldoende niet concreet geïntroduceerd. Waar heb ik het over? Ik werk aan een project. Een groots en omvangrijk plan wat mijn leven gaat veranderen. En met een beetje mazzel, wanneer alles goed gaat, wanneer het doel behaald wordt, ook dat van u. Een déél van het project is het uittekenen van het perfecte plaatje. Een wereldbeeld waarbij alles mooi en positief is. Wereldverbeterij, in optima forma.

Het grote ontwerp waarbinnen dit perfecte plaatje moet gaan passen, heb ik reeds geschetst, hier thuis aan mijn bureau. Nu komt het stuk waar ik uw hulp bij nodig heb. Hoe ziet een perfecte wereld eruit? Of een mooiere, in ieder geval. Wat als je aan iemand die niet weet wat wij weten, die nooit heeft gezien wat wij hebben gezien, de wereld mag vertellen? Alleen dan louter positief. Zonder ellende. Wat vertel je wanneer je mag liegen, overdrijven, weglaten, creëren, manipuleren, verzinnen, aanzetten of oprekken, omdat het doel de middelen heiligt? Wat vertel je wanneer alle kaders genegeerd mogen worden; wanneer praktische onuitvoerbaarheid irrelevant is.

Helpt u mij hiermee. Wat zou u vertellen als u een ultiem positief plaatje wil schetsen? Het hoeft geen groot plaatje te zijn. Ieder detail is relevant, juist de details. Die maken een verhaal of een beeld interessant. Denkt u vrij, maar probeer verder te denken dan ‘geen oorlog’ of ‘iedereen is lief voor iedereen’. Roep wat u denkt. De enige voorwaarde is dat het positief is. Knal uw ideeën in de comments, hoe bizar u zelf uw ideeën ook vindt. Wees schaamteloos. Stuur me desnoods een PM/Facebook-dinges/Twitterbericht/mail wanneer u denkt dat al dat positivisme schadelijk is voor uw imago.

Uiteindelijk zal ik uw suggesties verzamelen, selecteren, bewerken, aanvullen, boetseren, verknippen tot één beeld. Hoewel het resultaat niet direct zichtbaar is, niet morgen en ook niet overmorgen, maar desalniettemin over niet al te lange tijd, beloof ik u niet te vergeten wanneer het af is. U zal mij er zeer, zéér, mee helpen. Dank u wel.