Advocatuurtje schrijven

Een ei vraagt aan een ander ei: "Hallo, hoe is het tegenwoordig met je vader?""Goed," antwoordt het andere ei, "hij is nu advocaat."

Als beloofd: na de makelaars moet de volgende beroepsgroep eraan geloven: de advocatuur. Ja, dat is de mijne.

Advocaten; je hebt voor- en tegenstanders. Het lijkt erop alsof de tegenstanders de boventoon voeren. Veel (voor)oordelen hebben zich vertaald naar geslaagde en minder geslaagde moppen. Een analyse.

Wat is het verschil tussen een dokter en een advocaat? Een dokter kleedt je uit en luistert dan naar je probleem. Een advocaat luistert naar je probleem en kleedt je dan uit.

Ja, advocaten willen graag een goede boterham verdienen. Hiervoor gebruiken zij uurtarieven die zij de eerste 10 jaar van hun carrière zelf ook niet zouden kunnen ophoesten. Stoom je een beetje door en word je partner op een groot kantoor, dan speelt dat probleem niet meer. Op dat moment heb je een roedel advocaat-stagiaires voor je werken die je tegen een bovengemiddeld startsalaris 12 tot 16 uur per dag mag afbeulen. Hier moet je wel een goed verhaal bij verkopen, reden waarom je schermt met het gegeven dat je zelf ook 10 jaar van je leven hebt ingeleverd in jouw eerste 3 jaar op kantoor. Daarnaast voer je aan dat de klant nu eenmaal een deadline wilde die met 40 uur per week nooit te halen valt. Bovendien, zo hou je je loopjongens voor, moet de target van 1400 tot 1600 declarabele uren per jaar toch worden gehaald, dus wat is er mis met een beetje doorpezen?

De twee partner-advocaten verlaten hun kantoor voor de lunch. Tijdens de lunch slaat de jongste advocaat zich tegen het voorhoofd. "Verdorie", zegt hij. Ik vergat de safe te sluiten toen we het kantoor verlieten. Waarop de andere advocaat zegt: "Waarom die paniek? We zijn toch alle twee hier..."

Ja, advocaten vertrouwen elkaar lang niet altijd. Ze moeten immers uren schrijven en ben je onderknuppel, dan kan je je er niet met 5 uurtjes à € 250 ex BTW per dag vanaf maken. Om dit te voorkomen, moet je soms een zaakje uit de kast van een collega trekken. Doe je dat niet, dan kan dat wel eens desastreus uitpakken voor je loopbaan. Te weinig omzet betekent geen schijn van kans voor de hemelse maatschap.
Heb je geen target omdat je zelf aan de touwtjes trekt, dan heb je er wel weer belang bij om wat van de kantooromzet naar je eigen winkel te trekken dus een klantje inpikken staat gelijk aan een tripje Bali. Om zelf niet in deze val te lopen, sluit je je dossierkast hermetisch af en zorg je ervoor dat je je nooit laat waarnemen tijdens vakanties. De grote frustratie van je klant neem je op de koop toe.

Een advocaat sterft en komt aan bij de hemelpoort. Tot zijn ergernis staan er duizenden mensen te wachten tot zij langs Petrus naar binnen kunnen. Tot zijn grote verbazing staat Petrus op en loopt deze van achter de balie langs de rij met wachtende mensen naar hem toe. Hij groet hem warm en vriendelijk. Dan pakt Petrus zijn hand en leidt hem naar voor in de rij en wijst hem een gemakkelijke stoel bij de balie. De advocaat zegt: "Ik vind al die aandacht niet erg hoor, maar wat maakt mij zo speciaal?" Petrus antwoordt: "Ik heb al je uren die je in rekening hebt gebracht bij je cliënten bij elkaar opgeteld, en volgens mijn berekeningen moet je 193 jaar oud zijn."

Ja, uiteraard, de gelegenheid maakt de dief. Zolang de klant niet piept, kan je je uren neerkalken. Sterker: je zal wel moeten! Wie noopt jou tot efficiency wanneer je van hogerhand een target opgelegd krijgt? Haal je je uren niet, dan word je gewipt. Bereik je binnen een uur een pragmatische oplossing voor de cliënt, dan handel je regelrecht in strijd met je eigen belang.

Advocaat: "Getuige, u kunt veroordeeld worden wegens meineed. Nauwelijks enkele minuten geleden vertelde u ons dat u maar één broer hebt, maar uw zuster heeft gezworen dat ze er twee heeft. Wilt u nu zo vriendelijk zijn ons de waarheid te vertellen?"

Mwah, er zijn domme, er zijn ook slimme. Probeer de slimme te vinden maar volg ‘m op de voet. Vergeet niet dat je opdrachtgever bent; handel daarnaar. Check de resultaten, check de uren die ervoor geschreven zijn. Vraag om een plan van aanpak en een inschatting van het aantal te besteden uren. Varieer in de mate van beloning; je kan een fixed fee overeenkomen, eventueel aangevuld met een succesfee. Schrijf nooit een blanco cheque uit en blijf bij voortduring een kosten-baten analyse maken. Wanneer je het idee hebt dat je louter als melkkoe wordt gebruikt, zoek dan snel een second opinion. Dat werkt - advocaten zijn niet zo trouw aan elkaar en als ze kans hebben het werk van een ander te bekritiseren, dan zullen ze deze slechts met moeite laten liggen.

Ik zie uit naar de reacties! Ook positieve zijn welkom; er bestaan namelijk echt advocaten die mensen in een zeer kort tijdsbestek een stuk gelukkiger maken door hun problemen uit handen te nemen en op te lossen.