Tandartsmaffia

Minister Spies kondigde gisteren aan dat de tandartsen hun tarieven moeten verlagen. Doen ze dat niet, dan wordt het vrije-tarief-experiment een halt toegeroepen.

Daarmee is de minister er nog niet. Ze mag er ook wel eens op laten toezien dat wat er wordt gedeclareerd bij de verzekeraars ook daadwerkelijk is verricht. Omdat ik niet voor tandartskosten verzekerd ben, kreeg ik vorige week een factuur onder ogen die in 99 % van de andere gevallen zonder morren door de verzekeraar wordt voldaan. Omdat de factuur een behandeling vermeldde die ik niet had ondergaan, vermoedde ik, naïeveling, dat er een misverstand in het spel was. Ik pakte de telefoon om er later achter te komen hoe het spel gespeeld wordt.

'De opbouw van de factuur is onjuist. Er is niet alleen een uitgebreide gebitsreiniging a € 48,50 in rekening gebracht, ook is er € 20 in rekening gebracht voor een "instructie" die niet heeft plaatsgevonden.'

Ja, nee, dit klopte, dit was inderdaad een onjuiste vermelding (nu de mondhygiëniste geen separate codes heeft op basis waarvan uitgefactureerd kan worden, blablabla, jekkerdiejekjek) maar het totaalbedrag was wel degelijk verschuldigd!

'Mijns inziens heb ik (i) een niet al te lange c.q. uitgebreide behandeling genoten (zodat het totaalbedrag nogal fors overkomt) terwijl ik (ii) niet inzie waarom er € 20 meer gefactureerd is dan uit hoofde van uw prijslijst 2012 verwacht mag worden. Uw prijslijst vermeldt immers onder meer het volgende: C214 gebitsreiniging uitgebreid mondhygiëniste € 48,50.'

Ik was al 'de honderdste' die hierover belde. Ze wilde niet meer met mij praten. 'Ik word er helemaal gek van', aldus de assistente, waarop ze de grote baas zelf, de tandarts, verzocht het gesprek over te nemen. Hij deed dat - helaas duidelijk met de nodige weerzin.

'Ook u bent niet gevoelig voor het argument dat u meer in rekening hebt gebracht dan u uw patienten via uw website voorspiegelt? Vast staat dat ik slechts een gebitsreiniging heb ondergaan; of deze uitgebreid was, is zelfs al discutabel (de Tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit schrijft immers minimaal 20 minuten voor, is het niet?). U hebt geen bevredigend antwoord kunnen geven op de vraag waarom er naast het bedrag ad € 48,50 een additioneel bedrag in rekening gebracht is.'

Op het inhoudelijk vlak kwam de baas niet verder dan een tamelijk warrig verhaal over codes die al dan niet door een verzekeraar werden herkend. Meer van hetzelfde dus. Geen plausibele verklaring geven maar doen alsof de patiënt er geen reet van snapt, dat was de strategie. Over het feit dat ik om opheldering vroeg, had hij nog wel het nodige op te merken. Hij had 'dit in elf jaar tijd nog nooit meegemaakt' en 'een loodgieter zou voor dit bedrag nog niet eens komen voorrijden'. Daarnaast had hij 'geen zin in een discussie'. Hij beëindigde het gesprek door te doen alsof hij me tegemoet kwam. Hij wilde de additionele kosten wel laten varen. Kennelijk achtte hij dat een geste waarvoor ik hem dankbaar zou moeten zijn.

'Uw gebaar heeft het beoogde effect gemist. Ik zal uw praktijk verlaten. Het feit dat u onjuiste facturen verstuurt, is tot daaraan toe maar dat u vervolgens doet alsof uw patiënt achterlijk is, is stuitend en bovendien onjuist. Ik heb het hier bij het juiste eind - niet u.'

Stilte.

'Ik wil afgerekend worden naar aanleiding van de behandeling die ik heb ondergaan; niet meer en niet minder. U hebt als zorgverlener niet slechts rekening en verantwoording af te leggen over de gekozen behandeling maar ook over de daaraan verwante kosten. De discrepantie hiertussen hebt u niet afdoende kunnen motiveren; in plaats daarvan vind u het gepaster uw patiënt aanmatigend toe te spreken.'

Je voelt het wanneer je beet hebt. De oplichting ontmaskerd.

'De manier waarop uw assistente en u mij vervolgens te woord hebben gestaan, maakt dat ik van uw diensten geen gebruik meer wil maken. Om mij op onjuiste gronden de les te lezen, bovendien gepaard met het nodige dedain voor het loodgietersvak, acht ik een even onnavolgbare als ongepaste reactie. Ik adviseer u uw toon te matigen en te doen wat u moet doen: uw patiënten tekst en uitleg geven indien zij hierom vragen en uw fouten herstellen indien de situatie dat vergt.'

Stilte.

De zorgkosten lopen de spuigaten uit en ieder jaar wordt dat erger, dat vernemen we bijna dagelijks. Vooral uit de hoek van de zorgverlening hoor je dat dat komt omdat we vergrijzen. Dat zal best maar wat wordt gemist is dat het collectieve systeem stelselmatig wordt misbruikt door behandelingen in rekening te brengen die niet hebben plaatsgevonden of, minstens zo erg, behandelingen te geven die niet nodig zijn.