FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesActieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van woensdag 5 juni 2019

Man uit kliniek in Den Dolder niet teruggekeerd van verlof

De politie zoekt een 43-jarige man, die verbleef op een forensisch psychiatrische afdeling van een kliniek in Den Dolder. Hij keerde afgelopen zaterdag niet terug van zijn toegekende verlof. De man zat in de kliniek na een veroordeling voor een mishandeling en een valse bommelding. De man was op grond van artikel 37 van het wetboek van strafrecht voor de periode van een jaar in een kliniek geplaatst.

Zaterdag 1 juni is direct actie ondernomen om de man op te sporen. Tot nu toe heeft dit nog niet geleid naar zijn verblijfplaats. De man heeft over enige tijd dringend medicatie nodig. Het valt niet uit te sluiten dat hij een gevaar kan vormen voor zichzelf of zijn omgeving.

Signalement

  • Blanke huidskleur
  • Donkergrijs gemillimeterd haar met een klein kuifje
  • Blauw / grijs / groene ogen
  • Tatoeages op zijn been
  • Donkerblauwe spijkerbroek
  • Donkerbruin bomberjack
  • Witte sportschoenen 

Heeft u hem gezien?
De politie vraagt mensen die deze man hebben gezien of weten waar hij is, dit direct te melden. Ziet u hem, benader hem dan niet zelf, maar bel gelijk met 1-1-2. Als u zich anoniem wil melden kan dat via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Wilt u de politie laten weten dat u de man eerder vandaag, of nog vóór vandaag heeft gezien, bel dan naar 0900-8844.

Update 23:00 uur

Voor de geïnteresseerden. In de uitzending van Pauw die om 23:00 uur begint, is de zus van Peter M. (de bewuste man) te gast.

LTO vindt pensioenakkoord maatschappelijke en economische winst

De gezamenlijke ondernemingsorganisaties zijn verheugd dat het is gelukt om met de vakbonden en het kabinet tot een principe pensioenakkoord te komen. "Zo zijn oplossingen gevonden om eerder te kunnen stoppen bij zwaar werk en stijgt de AOW-leeftijd minder snel. Ook ontstaat perspectief op het weer kunnen verhogen van de pensioenen. De maatregelen geven mensen vertrouwen en duidelijkheid. Het pensioenstelsel wordt bovendien eerlijker, transparanter en persoonlijker", aldus de ondernemingsorganisaties.

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: "Het belangrijkste is dat de maatregelen voor jong en oud zekerheid en duidelijkheid geven hoe onze samenleving omgaat met de vergrijzing en de oudedagsvoorziening. Dat is maatschappelijke en economische winst die polder en politiek nu gezamenlijk leveren. Het kabinet trekt substantiële middelen uit voor alle maatregelen en dit kan alleen vanwege het feit dat we een zeer concurrerende economie hebben en houden."

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: "Ik ben blij dat we na lang onderhandelen tot een principeakkoord zijn gekomen waarbij goed rekening is gehouden met mkb-ondernemers en hun medewerkers. Polder en politiek hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Met de afspraken verstevigen we weer het vertrouwen van mensen in het pensioenstelsel."

Marc Calon, voorzitter LTO Nederland: "Met dit principeakkoord hebben we gezamenlijk een mijlpaal bereikt en is de stabiliteit van onze toekomstige sociale infrastructuur in Nederland geborgd. Het was een hard, taai en ingewikkeld proces maar het resultaat is een set afspraken waar breed draagvlak voor is. We hebben met elkaar laten zien dat de Nederlandse polder nog steeds werkt. Daar mogen we trots op zijn."

Alle afspraken op hoofdlijnen

Twee pensioencontracten
Naast de Wet verbeterde premieregeling wordt er een nieuwe premieovereenkomst toegevoegd met meer collectieve risicodeling. Beide contracten bieden een grotere kans op verhoging van de pensioenen, doordat geen enorme buffers meer te hoeven worden opgebouwd, zoals nu. De premie wordt in het arbeidsvoorwaardenoverleg bepaald en is langdurig stabiel wat zekerheid geeft aan werkgevers en -nemers en tevens zorgt voor minder effecten op de conjunctuur. Zie voor de twee pensioencontracten het SER-advies. Deelnemers krijgen veel beter inzicht in hun pensioenopbouw en wat ze mogen verwachten op termijn. De mogelijkheden van waardeoverdracht worden sterk verbeterd, waardoor het stelsel beter past bij de moderne arbeidsmarkt en deelnemers krijgen de keuze een beperkt deel van hun pensioen op de pensioendatum ineens op te nemen.

Afschaffing doorsneesystematiek
Door afschaffing van de doorsneesystematiek gaat iedereen straks dezelfde pensioenpremie betalen waardoor een eerlijker systeem ontstaat. Over de adequate compensatie en kostenneutrale transitie van de afschaffing zijn goede afspraken gemaakt. Voor de definitieve wetgeving kan pas groen licht worden gegeven als duidelijk is dat het nieuwe systeem voor alle pensioenregelingen werkt.

AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd wordt vanaf nu tot en met 2021 bevroren op 66 jaar en vier maanden en loopt daarna op tot 67 in 2024. De één op één koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting is niet houdbaar en wordt teruggebracht vanaf 2025 naar 8 maanden voor elk jaar dat mensen ouder worden. Beide maatregelen zorgen ervoor dat de AOW-leeftijd wat minder snel stijgt en de AOW een solide basis van ons pensioenstelsel kan blijven.

Eerder stoppen met zwaar werk
Naast een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd- zijn maatregelen afgesproken om te zorgen dat mensen met zwaar werk eerder kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd. Dit gebeurt met maatwerk in de betreffende sectoren en ondernemingen. Werkgever en werknemer kunnen met wederzijdse instemming afspreken dat iemand tot drie jaar eerder stopt. De werkgever betaalt dan over de eerste 19.000 euro geen RVU-heffing. Verder kunnen mensen hun pensioen naar voren halen en komt er extra budget voor maatwerk. Deze afspraken zijn tijdelijk tot 2025. In de tussentijd worden structurele maatregelen verkend.

Zzp’er kan eenvoudiger pensioen opbouwen
Met de nieuwe pensioencontracten kunnen zzp’ers straks eenvoudiger pensioen opbouwen in de tweede pijler. Het wordt daarnaast fiscaal ook aantrekkelijker om zelf voor pensioen te sparen (derde pijler). Verder hebben kabinet, vakbonden en werkgevers afgesproken dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komt voor zzp’ers, die nog verder wordt uitgewerkt door de betrokken partijen en met ruimte voor uitzonderingen, zoals in de agrarische sector.

Dekking
De afspraken vragen vele miljarden. Het kabinet financiert dit uit verschillende bronnen. Een voor werkgevers relevante maatregel is de beperking van het lage inkomensvoordeel en uitfasering van de jeugd-LIV. Werkgeversorganisaties hebben bereikt dat werkgevers de komende tijd voorstellen kunnen doen om het hele stelsel aan loonkostensubsidies beter en efficiënter vorm te geven waardoor deze bezuiniging kan worden opgevangen.

'Online gokmarkt hopelijk open op 1 januari 2021'

De Kansspelautoriteit (Ksa) mikt erop dat de 'Wet Kansspelen op afstand' per 1 juli 2020 van kracht wordt. Vanaf die datum kunnen vergunningsaanvragen worden behandeld. De markt voor online kansspelen kan dan met ingang van 1 januari 2021 open.

Dat zei René Jansen, voorzitter van de Ksa, woensdag tijdens de jaarlijkse conferentie van het platform Gaming in Holland. Het in goede banen leiden van het vergunningenproces in het kader van de 'Wet Kansspelen op afstand' heeft de komende twee jaar prioriteit bij de Ksa, benadrukte René Jansen.

Voorwaarden
De 'Wet Kansspelen op afstand', die 19 februari 2019 door de Eerste Kamer werd aangenomen, legaliseert onder strikte voorwaarden online kansspelen. Onder de huidige wetgeving is het niet mogelijk een vergunning voor het aanbieden van online kansspelen aan te vragen. Dat gaat met de nieuwe wet veranderen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt op dit moment de wet uit in zogenoemde lagere regelgeving. Als die klaar is, kan de Ksa vergunningsvoorwaarden opstellen. "Zo'n operatie vraagt best veel van een organisatie met de omvang van de Ksa", zegt Jansen. "Maar we zetten alles op alles om dit voor elkaar te krijgen. Als we dat niet redden met de vaste bezetting, huren we extern personeel in."

Veilig online aanbod
De bedoeling van de wet is een veilig, legaal online kansspelaanbod te creëren. Door betrouwbare bedrijven een vergunning te verlenen, kunnen er tegelijkertijd voorwaarden worden gesteld en kan toezicht worden gehouden. De Ksa krijgt door de wet extra bevoegdheden om illegaal online aanbod aan te kunnen pakken.

Formulier
René Jansen riep zijn gehoor vandaag van harte op het aanmeldingsformulier 'Ik wil straks Koa-vergunninghouder worden' op de site van de Ksa in te vullen. René Jansen: "Voor de Ksa is het belangrijk om te weten hoeveel vergunningaanvragen wij straks kunnen verwachten. Daarmee kunnen wij de organisatie goed inrichten. Daar hebben wij belang bij, maar dat geldt ook voor de bedrijven die een vergunning aan gaan vragen."

Amsterdamse wethouder vindt ontslagvergoedingen topambtenaren 'heel veel'

De Amsterdamse wethouder Touria Meliani (Personeel en Organisatie) vindt de ontslagvergoeding van 75.000 euro die oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils meekreeg 'heel erg veel'. Dit liet ze vandaag tijdens de raadscommissie op de Stopera weten. Wel benadrukte ze dat de ontslagvergoeding binnen de geldende regels valt.

Van Gils begon in 2012 als gemeentesecretaris in Amsterdam, hij kreeg toen een vast contract en er werd afgesproken dat hij de functie vijf jaar lang zou vervullen. Vanwege de ziekte van burgemeester Eberhard van der Laan en de vorming van een nieuw college bleef hij nog een extra jaar gemeentesecretaris als een overgangsperiode.

Uren niet geregistreerd
Voor deze overgangsperiode is gekozen om een vertrekregeling af te spreken. Onder deze regeling bleef Van Gils zijn baan nog uitvoeren, ondanks dat de functie al was afgelopen. "Het zou veel meer gaan kosten als hij aan zou blijven als gemeentesecretaris", verklaarde wethouder Meliani. Maar de hoogte van het bedrag is de wethouder ook een doorn in het oog. "Ik vind het heel erg veel. Voor de toekomst wil ik dat hier opnieuw naar gekeken wordt."

Tot 1 januari 2019 deed Van Gils ook verschillende 'werkzaamheden in de sfeer van advies en bijstand'. Dat zou de topambtenaar twaalf uur per week hebben gekost. Maar die uren staan nergens geregistreerd, omdat er voor deze uitzonderlijke situatie geen registratiesysteem is.

'Niet-registreren onacceptabel'
Dat is volgens onder meer Claire Martens (VVD), Annabel Nanninga (FvD), Nicole Temmink (SP) en Diederik Boomsma (CDA) onbegrijpelijk. "Waarom was er geen systeem voor het registreren van de uren? En waarom wordt dat nu pas ingevoerd?", vroeg Boomsma zich af.

Wethouder Meliani gaf aan dat het niet-registreren 'onacceptabel' is. "Ik denk dat het had moeten gebeuren, dat had ook op papier gekund. Maar het is niet gebeurd. Ik ga u niet tegenspreken, die twaalf uur had geregistreerd moeten worden." Ook zei de wethouder dat er inmiddels wordt gewerkt aan een registratiesysteem.

Nieuwe brief
Op aanvullende vragen van onder andere FvD belooft de wethouder voor volgende week woensdag met een nieuwe brief te komen. Zo wilde FvD onder meer weten of er meer topambtenaren op inhuurbasis werken van wie ook de uren niet worden geregistreerd.

Schouw op Brunssummerheide in zaak Nicky Verstappen

De rechtbank heeft vandaag bepaald dat er een schouw moet komen op de Brunssummerheide, het gebied waar Nicky Verstappen in 1998 op zomerkamp was en waar zijn lichaam is aangetroffen. Deze schouw vindt plaats op 27 augustus 2019 vanaf 10:00 uur.

Met deze schouw wil de rechtbank een goed beeld krijgen van de onderlinge tussen de verschillende plekken die een rol spelen in het dossier, zoals de plaats waar het tentenkamp was en de plaats waar het lichaam van Nicky Verstappen is aangetroffen. De rechtbank is zich bewust van de beperkingen bij een dergelijke schouw doordat het landschap in de afgelopen 20 jaar veranderd kan zijn. Deze beperkingen zijn echter niet zodanig dat een schouw geen meerwaarde heeft. Daarbij speelt mee dat er foto’s beschikbaar zijn van hoe de situatie destijds was en die dus vergeleken kunnen worden met de huidige situatie.

De schouw is weliswaar een zitting die op locatie plaatsvindt, maar de rechtbank heeft besloten dat deze zitting niet openbaar is. Het aantal deelnemers dient beperkt te zijn om procespartijen voldoende gelegenheid te geven om ongestoord te kunnen kijken en om de schouw ordentelijk en veilig te laten plaatsvinden. Pers en publiek worden dus niet toegelaten.

Benoeming deskundigen afgewezen
De rechtbank heeft het verzoek van het Openbaar Ministerie om twee deskundigen te benoemen afgewezen. Deze deskundigen zouden over deze zaak aan de hand van de Bayesiaanse methode moeten rapporteren. Bij deze methode geeft een deskundige met behulp van kansberekening zijn visie op bevindingen en onderzoeksresultaten. Daarbij worden vooraf geformuleerde hypothesen gebruikt.

De rechtbank ziet geen noodzaak tot het benoemen van deze deskundigen. De rechtbank zal zelf een selectie en waardering van het bewijsmateriaal dienen te maken. Daarnaast volgt uit literatuur en rechterlijke uitspraken dat de wetenschappelijke waarde van de toepassing van deze methode op het gehele dossier in gecompliceerde strafzaken omstreden is. Ten slotte geldt dat bij onduidelijkheden over of interpretaties van rapporten die deskundigen eerder hebben opgesteld, de rechtbank zelf die deskundigen daarover op de zitting rechtstreeks kan bevragen.

Voorlopige hechtenis
De rechtbank is van oordeel dat er nog steeds ernstige bezwaren en gronden aanwezig zijn om de voorlopige hechtenis van verdachte te laten voortduren. Ook het verzoek van de advocaat om schorsing van de voorlopige hechtenis wijst de rechtbank af.

Volgende zitting
Zoals hierboven reeds aangegeven, vindt op 27 augustus a.s. een besloten zitting op locatie plaats. Woensdag 28 augustus staat nu als reserve-zittingsdag gepland bij de rechtbank in Maastricht. Woensdag 20 november vindt vanaf 10:00 uur een regiezitting plaats bij de rechtbank in Maastricht. De rechtbank wil het einddossier uiterlijk 5 weken voorafgaand aan die regiezitting ontvangen.

Coalitie bereikt akkoord over ingrijpende veranderingen NPO

De coalitie is het eens geworden over een hervorming van de NPO. Er zullen bij de publieke omroep enkele forse wijzigingen plaatsvinden.

Zo zal tot 20:00 uur geen reclame meer worden uitgezonden op televisie. Online verdwijnen de advertenties zelfs helemaal. 

Maar ook op financieel gebied zijn er enkele wijzigingen. Zo wordt de verdeelsleutel tussen de omroepen aangepast, grote omroepen met veel leden krijgen wat minder geld. Daardoor blijft er meer geld over voor de kleinere omroepen met minder leden.

Ook daalt het ledenquotum, nu moet een omroep nog 150.000 leden hebben om in aanmerking te komen voor een vergunning. In de toekomst wordt dat 50.000. Daarmee zijn WNL en HUMAN gered, Powned haalt ook dit quotum niet en moet serieus vrezen voor haar voortbestaan.

Inhoudelijk zal de grootste verandering plaatsvinden bij NPO 3. Deze zender zal niet langer programma's uitzenden van de landelijke omroepen. In plaats daarvan wordt het kanaal vrijgemaakt voor gebruik door regionale omroepen. De landelijke omroepen krijgen op het kanaal nog wel ruimte voor 'vernieuwende programmaconcepten'. 

De NOS en de NTR zullen zeer nauw moeten gaan samenwerken of mogelijk zelfs fuseren. Op de radio veranderd er niks.

De hele operatie kost ongeveer 60 miljoen euro, 40 miljoen daarvan zal door het Rijk worden opgehoest. De andere 20 miljoen euro is voor rekening van de NPO.

Nederlandse veteranen bij start herdenking Portsmouth

75 jaar geleden begon in Portsmouth de bevrijding van Europa van nazi-Duitsland. Vanuit deze Britse havenstad vertrok op 5 juni de geallieerde invasievloot om zich een dag later (D-Day) met ware doodsverachting op de Franse kust te storten. Vandaag herdachten ruim 300 D-Day-veteranen en vele regeringsleiders dit historische moment. Onder hen premier Mark Rutte en Commandant der strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer.

Rutte en Bauer werden vergezeld door de veteranen André Hissink en Camiel Stritzko en Ridder Militaire Willems-Orde luitenant-kolonel Gijs Tuinman. Zij zagen onder meer ‘1 van de grootste Britse militaire schouwspelen uit de recente geschiedenis', zoals aangekondigd door de Britse autoriteiten. Er deden onder meer 11 Britse marineschepen en 25 vliegtuigen van de Royal Air Force mee. Ook aanwezig waren de 3 Nederlandse marineschepen Zr. Ms. Snellius, Zr. Ms. Makkum en Zr. Ms. Urk. Deze schepen varen morgen een stuk mee richting Normandië.

Op het podium in Portsmouth werden indrukwekkende getuigenissen voorgelezen en nagespeeld. Dit alles begeleid door een imposant orkest en filmbeelden.

Tierende Eisenhouwer
Zo werd een tierende generaal Dwight Eisenhouwer nagespeeld die een landing vanwege de storm te riskant vond. Uiteindelijk liet hij zich overhalen en sprak hij de vertrekkende militairen toe met de historische woorden: "Soldaten, matrozen en vliegeniers van de geallieerde expeditiemacht: u staat op het punt te beginnen aan de Grote Kruistocht, waarnaar we deze vele maanden hebben gestreefd. De ogen van de wereld zijn op u gericht. De hoop en gebeden van vrijheidslievende mensen wereldwijd marcheren met u mee."

Eén van die soldaten, matrozen en vliegeniers was de 99-jarige John Jenkins, die onder begeleiding op het podium verscheen. "Ik was doodsbang. Je vergeet je strijdmakkers nooit, want we zaten er samen in. Velen hebben zich opgeofferd en we bewijzen hen al 75 jaar eer. We mogen het nooit vergeten."

De aanwezigheid van de Duitse president Angela Merkel werd genoemd als symbool van hoe vijanden zich kunnen verenigen in een streven naar vrede. De Britse koningin Elizabeth sprak over de volhardende generatie van de oorlog, haar generatie. Het was volgens haar de volhardende moed, een ‘revival of spirit’, die de honderdduizenden soldaten meebrachten naar de strijd en die hen de overwinning bracht.

D-Day-herdenkingen
Morgen worden grote herdenkingen gehouden op en rond de Franse invasiestranden. Minister Ank Bijleveld-Schouten is aanwezig bij de Nederlandse herdenking in Arromanches, waar in augustus 1944 de prinses Irene Brigade aan land kwam. Ook is ze bij de internationale herdenking op Juno-beach.

Broekers-Knol nieuwe staatssecretaris van Justitie

Oud-voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol wordt de nieuwe staatssecretaris van Justitie. In die rol wordt de 72-jarige VVD'er verantwoordelijk voor het migratiebeleid van het kabinet.

Broekers-Knol nam dinsdag afscheid als voorzitter van de Eerste Kamer, ze wou graag door maar mocht dat niet van haar partij de VVD. Ze zat immers al langer dan twaalf jaar in de senaat, dat is het maximum dat de partij hanteert voor senatoren. 

In totaal zat Broekers-Knol ruim zeventien jaar in de Eerste kamer, ze was in die tijd onder meer woordvoerder Justitie en Europese Zaken. Ook is ze voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid geweest. Sinds 2013 was ze de voorzitter van de gehele senaat.

De Leidse jurist wordt als staatsecretaris de opvolger van de opgestapte Mark Harbers. Harbers op zijn beurt keert terug naar de Tweede Kamer waar hij de zetel overneemt van Malik Azmani die naar het Europees parlement vertrekt.

België wil geen extra gaten in de weg

Als een makelaar het Belgische wegdek zou moeten verkopen zou die waarschijnlijk de termen 'rustiek', 'authentiek' en 'voor de handige doe-het-zelver' in de advertentie plaatsen. Maar toch heeft het Belgische verkeersinstituut Vias zo zijn bedenkingen bij een nieuw snelheidsremmende systeem uit Zweden dat voor extra gaten in de weg zorgt.

De afgelopen jaren is in een aantal Scandinavische landen het Zweedse systeem Actibump in gebruik genomen. Dit systeem bestaat uit een stalen plaat die in de weg wordt geplaatst en zes centimeter omlaag zakt zodra er iemand met een te hoge snelheid aankomt. De ontwikkelaars van het systeem zeggen dat het een stuk effectiever is dan drempels.

Volgens de Zweedse politie worden er opvallend minder snelheidsovertredingen begaan mede omdat de verkeerskuilen tijdig worden aangekondigd. Hoewel er met het systeem een grotere kans is op schade aan de auto wordt vrij laconiek gemeld 'wie niet horen wil, moet het maar voelen'. Al melden ze daarbij wel dat er nog geen schadeclaims zijn ingediend.

België heeft bij het invoeren van het zone 30 systeem in hun land al gekeken naar dergelijke systemen maar acht het ongewenst. Kritiekpunten waren daarbij vooral vanaf welke snelheidsoverschrijding het systeem zou gaan werken, de risico's voor motorrijders en de vrees dat automobilisten door de doffe klap konden schrikken en mogelijk een ongeval veroorzaken.

Renovatie Amsterdamse Piet Heintunnel gaat 31 miljoen euro meer kosten

Hoewel de werkzaamheden aan de Piet Heintunnel in Amsterdam nog moeten beginnen, is nu al bekend dat de kosten hoger uitvallen dan in eerste instantie werd verwacht. In totaal worden de kosten nu ingeschat op 116 miljoen.

Dat is 31 miljoen meer dan vorig jaar. In 2017 werden de totale kosten nog op 47 miljoen geschat. Volgens de gemeente komen de hogere kosten vooral door de overbezette civiele sector en toenemende kosten voor de engineering van het project. De werkzaamheden beginnen in 2021.

Door strengere wetgeving voldoet de Piet Heintunnel sinds 1 mei niet meer aan de veiligheidsregels. Eigenlijk zou de tunnel daarom al dicht moeten zijn, maar omdat dat zulke negatieve gevolgen voor het verkeer zou hebben, is een gedoogconstructie bedacht. De tunnel blijft open, maar vrachtwagens zijn tot na de renovatie niet toegestaan.

De Michiel de Ruijtertunnel en de Arenatunnel moeten tevens worden gerenoveerd. Dit zal gelijktijdig met de Piet Heintunnel gebeuren.

Buffon neemt al na een jaar afscheid van PSG

Gianluigi Buffon vertrekt bij Paris Saint-Germain. Dat heeft de Franse club woensdagmiddag naar buiten gebracht. PSG meldt dat 'in goed overleg' is besloten om het aflopende contract van de 41-jarige doelman niet te verlengen. De Italiaanse legende verdedigde afgelopen jaargang 25 keer het doel van PSG, dat landskampioen werd en de Franse Super Cup veroverde.

"Paris Saint-Germain is vereerd dat het de beste doelman in de voetbalgeschiedenis heeft gehad", schrijft de club via de officiële kanalen. "Een WK-winnaar die sinds het begin van zijn carrière vele individuele prijzen heeft gepakt. De club wenst de onvergetelijke Gigi het beste in de persoonlijke projecten die nu voor hem liggen."

Buffon spreekt zelf ook een dankwoord uit. "Het was een geweldige ervaring, waar ik iedereen binnen de club voor wil bedanken. Ik ben blij dat ik dit heb mogen beleven, het heeft me zonder twijfel doen groeien. Aan mijn avontuur buiten Italië komt vandaag een einde."

Een jaar geleden kwam Buffon transfervrij over van Juventus, waar hij na liefst zeventien jaar afscheid nam. De routinier wilde met PSG graag de Champions League winnen, aangezien die trofee nog ontbreekt op zijn erelijst. De Parijse grootmacht werd echter in de achtste finales uitgeschakeld door Manchester United. Waar hij zijn loopbaan nu voortzet, is nog niet bekend.

Eriksen maakt transferwens kenbaar: "Ik wil iets nieuws proberen"

Christian Eriksen is toe aan een nieuw avontuur. De middenvelder van Tottenham Hotspur geeft in gesprek met Ekstrabladet aan dat hij eigenlijk wel klaar is bij de Londenaren. "Ik heb veel respect voor Tottenham en alles wat de club heeft bereikt. Maar ik heb ook aangegeven dat ik iets nieuws wil proberen", zo maakt Eriksen zijn vertrekwens duidelijk.

De voormalig spelmaker van Ajax wordt de laatste weken al hardnekkig in verband gebracht met een vertrek bij Tottenham, waarbij Real Madrid een van de opties is. Volgens AS denkt de Spaanse grootmacht aan Eriksen, maar ziet men in Paul Pogba van Manchester United ook een goede versterking. Eriksen hoopt dat er deze zomer duidelijkheid komt over zijn toekomst.

"In het voetbal weet je nooit wanneer je duidelijkheid hebt. Ieder moment kan er een transfer plaatsvinden. Iedereen wil natuurlijk het liefst zo snel mogelijk duidelijkheid, maar in de voetballerij kan alles altijd wat langer duren dan aanvankelijk het plan was." Eriksen weet dat Tottenham mee moet werken voor een transfer, aangezien de 27-jarige Deen nog tot volgend jaar zomer vastligt.

"Het hangt ook af van Daniel Levy (voorzitter Tottenham Hotspur, red.). En er moet zich ook een club melden. Maar Tottenham voldoet eigenlijk wel aan al mijn wensen. Als ik ga, hoop ik dat het een stap vooruit is. Real Madrid is inderdaad een stap vooruit. Maar het is aan Real om contact op te nemen met Tottenham en te zeggen dat we me willen hebben. En dat hebben ze nog niet gedaan, zover ik weet."

"Het is een lastig situatie. Het hangt allemaal af van de mogelijkheden die er voor mij zijn. Als er niets spannend voorbijkomt, waarom dan niet langer bij Tottenham blijven. Of ik dan een nieuw contract zal tekenen? Dat hangt van de omstandigheden af", aldus Eriksen, die sinds 2013 actief is bij the Spurs na zijn vertrek bij Ajax.

Ontslagen NAC-icoon Penders aan de slag bij ADO

Rob Penders gaat volgend seizoen aan de slag bij ADO Den Haag, zo communiceert de club via de officiële kanalen. De 43-jarige clubicoon van NAC Breda is toegelaten tot de opleiding Coach Betaald Voetbal en krijgt om die reden in de Hofstad de Onder-19 onder zijn hoede. ADO maakt tegelijkertijd de komst van Giovanni Franken (Onder-15) en Gino Ninaber (Onder-12) wereldkundig.

Penders speelde de laatste elf jaar van zijn loopbaan voor NAC Breda en bleef na zijn actieve loopbaan werkzaam bij de Parel van het Zuiden. De oud-verdediger was in Breda werkzaam jeugd-, assistent- en interim-trainer, tot hij in maart per telefoon zijn congé kreeg. Bij ADO krijgt Penders nu een kans om zijn trainersloopbaan nieuw leven in te blazen. Hij gaat zijn werkzaamheden in Den Haag combineren met het behalen van het hoogste trainersdiploma.

"Rob is een trainer die rust uitstraalt en geduldig is met het opleiden van spelers. Met zijn ruime ervaring als speler en trainer kan hij spelers op de juiste manier voorbereiden op een mooie carrière", laat Frans Danen, hoofd jeugdopleidingen bij ADO, weten op de website van de club. De nummer negen van het afgelopen Eredivisie-seizoen communiceert tevens de komst van Franken bij de Onder-15 en Ninaber bij de Onder-12.

Franken werkte eerder voor RVVH (dames, jeugd en het eerste elftal), Aruba, Achilles Veen en FC IJsselmonde en maakt nu de overstap naar ADO. Ninaber komt over van Excelsior Maassluis en heeft een verleden bij DHC Delft, SV Den Hoorn en de KNVB. Danen: "Giovanni heeft als trainer ervaring op diverse niveaus en had de ambitie om zichzelf verder te ontwikkelen bij een BVO. Wij bieden hem, met zijn professionele achtergrond, graag deze kans. Gino heeft tot slot al veel stappen gezet als trainer. Bij ons kan hij zichzelf, en de talenten van de Onder 12, volop blijven ontwikkelen."

Ziyech: "Petitie mooi, maar kan niets beloven"

Hakim Ziyech wilde Ajax een jaar geleden nog verlaten. Ondanks de belangstelling van verschillende clubs kwam het echter nooit tot een transfer. De middenvelder verlengde zijn verblijf in Amsterdam en draaide een geweldig seizoen. Het elftal van Erik ten Hag veroverde de landstitel, de TOTO KNVB Beker en bereikte de halve finale van de Champions League.

"Ondanks dat ik het in eerste instantie niet wilde, was bij Ajax blijven de beste keuze. Dat is uiteindelijk wel een fijne conclusie, inderdaad", geeft de Marokkaans international toe in een interview met Ajax Life. Na het WK in Rusland volgde een vakantie en die break deed wonderen. "Ik kon mijn hoofd leegmaken tijdens de vakantie. Toen ik terugkwam op de club, heb ik mijn verstand op nul gezet. Ik ben gewoon gaan voetballen, heb geprobeerd plezier te maken. Dat wilden we allemaal. Je ziet waartoe dat geleid heeft."

Ziyech draagt de 34ste landstitel in de clubgeschiedenis van Ajax op aan Abdelhak Nouri. "Ik heb het nog steeds moeilijk met wat er met hem is gebeurd. Zo'n klein ventje, met zoveel talent en een gouden hart. Appie verdient het eerbetoon dat hij heeft gehad." De middenvelder is er trots op dat hij een groot aandeel heeft gehad in het succes van de Amsterdammers. "Absoluut. Ik voel me in dat opzicht vereerd dat ik het op deze manier heb mogen meemaken."

Lodewijk Asscher, fractievoorzitter van de PvdA, startte onlangs een petitie om Ziyech voor Ajax te behouden. Ruim 25.000 mensen hebben inmiddels de petitie ondertekend. "Dat zijn er veel, hé", reageert de Ajacied. "Ik vind het mooi dat iemand zo'n petitie begint en dat zoveel mensen het ondertekenen, maar ik kan en ga niets beloven. Ik ga nu eerst op vakantie en de Afrika Cup spelen. Daarna zie ik wel wat er gebeurt. Dit seizoen heeft me in elk geval geleerd dat je nooit weet hoe het gaat."

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated aangekondigd

THQ heeft SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (wat een titel) aangekondigd, een remake van de gelijknamige titel uit 2003. De game bevat een nieuwe multiplayer-modus en natuurlijk verbeterde graphics. De game komt naar Nintendo Switch, pc, PlayStation 4 en Xbox One, maar heeft nog geen release date. Ongetwijfeld leren we meer tijdens E3.

Volleybalsters in drie sets onderuit tegen China

De Nederlandse volleybalsters hebben met 3-0 verloren van China. In Hongkong was de nummer twee van de wereld veel te sterk: 25-16, 25-19, 25-19.

De volleybalsters zijn niet met de sterkste selectie in Hongkong. Bondscoach Jamie Morrison en enkele speelsters zijn in Papendal gebleven voor trainingen.

Tot nu toe werden twee van de acht wedstrijden in de Nations League gewonnen. Donderdag volgt een wedstrijd tegen Japan. Het toernooi wordt gebruikt als voorbereiding op het EK en Olympische kwalificatietoernooi.

Nederlandse marine ruimt 10 explosieven op Noordzee

De Noordzee is weer een stuk veiliger. De Nederlandse mijnenjager Zr.Ms. Zierikzee ruimde samen met NAVO-partners de afgelopen week 10 explosieven nabij de Waddeneilanden. Het gebeurt zelden dat een mijnenbestrijdingsoperatie op de Noordzee zoveel ruimingen oplevert.

De zeemijnen, een overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog, werden eerder dit jaar aangetroffen tijdens de zoekactie naar de over boord geslagen containers van het containerschip MS Zoë. De marineschepen Zr.Ms. Luymes en Zr.Ms. Vlaardingen assisteerden bij die zoektocht. Omdat enkele zeemijnen dicht bij pijpleidingen en kabels lagen, moesten deze eerst verplaatst worden naar een veilige locatie voor ontploffing.

Zr.Ms. Zierikzee maakt momenteel deel uit van een NAVO-vlootverband dat zich bezig houdt met het ruimen van explosieven op zee. Deze zogenoemde Standing NATO Minecounter Measures Group 1 (SNMCMG1) opereerde de afgelopen week ten noorden van de Waddeneilanden op uitnodiging van de marine. In de groep zitten schepen en drones uit Denemarken, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en België. Het opruimen van overgebleven explosieven uit eerdere oorlogen is een van de taken van het mijnenbestrijdingsverband. Een ander doel is om de onderlinge samenwerking te verbeteren tijdens internationale oefeningen.

Nederlandse marine en NAVO-schepen ruimen 10 explosieven op Noordzee
Nederlandse marine en NAVO-schepen ruimen 10 explosieven op Noordzee

Nederlandse marine en NAVO-schepen ruimen 10 explosieven op Noordzee
Nederlandse marine en NAVO-schepen ruimen 10 explosieven op Noordzee

Pokémon Sword en Shield beschikbaar vanaf 15 november

Nintendo heeft zojuist een Pokémon Direct uitgezonden, waarin meer informatie werd gegeven over Pokémon Sword en Shield. Er werden nieuwe Pokémon en gebieden getoond, een nieuwe manier van onderzoeken en een nieuwe vorm voor Pokémon: Dynamax.

De nieuwe Pokémon die we te zien krijgen waren Wooloo (schaap), Gossifleur (bloei) en diens evolutie Eldegoss, Drednaw (bijtschildpad) en Corviknight (raaf). Naast nieuwe Pokémon biedt de nieuwe regio ook ruimte aan al bekende monsters.

Naast de lineaire paden die we kennen uit Pokémon, is er ook een nieuwe 'Wild Area'. Hier lopen Pokémon vrij rond en heb je als speler de mogelijkheid om de camera vrij te besturen. Dit gebied is open en vrij te verkennen. Dagelijks kun je in de Wild Area andere Pokémon vinden. Ook biedt dit gebied nieuwe features voor multiplayer.

Eén daarvan zijn Max Raid Battles, waarin spelers het opnemen tegen een wilde Pokémon met de nieuwe 'Dynamax' vorm. Normaal verliest een Pokémon na drie beurten deze vorm, maar de wilde Pokémon behoudt deze kracht. Versla je de Pokémon met je team, dan kun je deze vangen.

Tot slot zijn de twee legendaries aangekondigd. Het betreft twee wolven: Zacian en Zamazenta, geïnspireerd door de Sword en Shield-titels van de game. Welke rol zij spelen in de game kunnen we vanaf 15 november gaan onderzoeken, wanneer de games uitkomen voor Nintendo Switch. Er wordt een Duo-pakket beschikbaar gesteld, met daarin beide games en een steelbox.

De Direct is in zijn geheel hieronder terug te kijken.

Maatregelen varkenshouderij Boxtel beëindigd

De varkenshouderij in Boxtel waar op 13 mei jl. actievoerders zijn binnen gevallen en de stal hebben betreden, kan weer dieren aan- of afvoeren. De varkens hebben geen ziekteverschijnselen en er zijn geen antistoffen tegen aangifteplichtige dierziekten in het bloed gevonden.

Monitoring
De afgelopen 3 weken hebben specialisten van de NVWA, de Gezondheidsdienst voor Dieren en de eigen dierenarts het bedrijf meerdere malen bezocht om de gezondheidstoestand van de varkens te monitoren. Tijdens deze bezoeken hebben de dierenartsen geen verschijnselen van aangifteplichtige of bestrijdingsplichtige dierziekten waargenomen. Er is gekeken naar verschijnselen van Afrikaanse varkenspest, klassieke varkenspest, mond- en klauwzeer, de ziekte van Aujeszky en Swine Vesiculair Disease (blaasjesziekte). Tijdens het laatste bezoek aan het bedrijf is er ook bloed afgenomen bij 60 dieren om na te gaan of er antistoffen gevonden konden worden tegen deze ziekten.

Omdat de dieren geen ziekteverschijnselen hebben en er geen antistoffen in het bloed zijn aangetoond, heeft het specialistenteam de dierziektemonitoring per direct beëindigd. Het bedrijf kan weer overgaan op de gebruikelijke bedrijfsvoering en de begeleiding en monitoring zal weer worden uitgevoerd door de bedrijfseigen dierenarts.

Achtergrond
Door het betreden van de varkensstal in Boxtel zonder de juiste hygiënemaatregelen te nemen, is op 13 mei mogelijk een gezondheidsrisico voor de dieren ontstaan, zoals het binnen brengen van aangifteplichtige ziekten. De varkenshouder, zijn dierenarts en de NVWA hebben toen afgesproken dat het bedrijf 3 weken geen dieren zou aan- of afvoeren totdat het zeker zou zijn dat er geen besmetting van een (aangifteplichtige) dierziekte heeft plaatsgevonden.

Vrouw duizenden euro's lichter door phishing-truc

Een vrouw uit Limburg is medio februari slachtoffer geworden van phishing. In een sms-bericht wordt haar verteld dat haar bankpas is verlopen. Ze moet haar pincode opgeven en haar pas opsturen. Een paar dagen later wordt er voor duizenden euro's gepind bij een geldautomaat in Duivendrecht.

Het slachtoffer krijgt begin februari een sms met daarin het bericht dat haar bankpas is verlopen. Ze krijgt de optie om op een link te klikken en dat doet ze ook. Eenmaal op de site lijkt er vooralsnog niets aan de hand. De website ziet er qua vormgeving immers precies uit als de site van de betreffende bank. De vrouw moet vervolgens inloggen met de pincode van haar verlopen pas. Ze krijgt het verzoek om deze bankpas daarna ook op te sturen, hetgeen ze ook doet.

Signalement
Op zondagmiddag 17 februari wordt er rond 15:40 uur geld opgenomen met de opgestuurde bankpas. Op beelden is te zien hoe een man bij een geldautomaat aan het Dorpsplein in Duivendrecht duizenden euro's van het slachtoffer buitmaakt. Op een still die de politie naar buiten brengt is te zien dat de man een lichte huidskleur heeft. Hij is tussen de 20 en 30 jaar oud is. De verdachte draagt tijdens het pinnen een zwarte jas met een capuchon.

Het slachtoffer is door de truc duizenden euro's kwijtgeraakt: "Er worden allerlei mailtjes gestuurd door mensen die erop uit zijn om geld buit te maken. Deze vrouw is duizenden euro's kwijtgeraakt, omdat ze hier is ingetrapt," vertelt een woordvoerder.

Bij onbetrouwbare en vreemde berichten is het handig om hier melding van te doen bij je desbetreffende bank: "Banken zullen nooit jouw pincode vragen. Als een mailtje van je bank hierom vraagt, moet je dit in twijfel trekken. Als je iets met je bank wil, dan moet je altijd zelf inloggen op de URL van de bank. Anders zou je zomaar de sigaar kunnen zijn."


The Surge 2 krijgt releasedatum

The Surge 2, de opvolger van de sci-fi actie-RPG The Surge van Deck13 zal vanaf 24 september wereldwijd beschikbaar zijn voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Spelers die bij deelnemende winkels pre-orderen krijgen gratis de URBN Gear Pack DLC, inclusief een armor set, twee wapens, een drone, een module en een bonus online message icoon. The Surge 2 Limited Edition is nu ook beschikbaar om te pre-orderen inclusief een exclusieve lenticular cover, een stripboek van 8 pagina’s, een grote dubbelzijdige poster en drie litho’s.

The Surge 2 komt naar PlayStation 4, Xbox One en PC op 24 september. Helaas geen trailer met de laatste stand van zaken, dus we zullen het met een oudje moeten doen.

Infantino ook komende vier jaar president van de FIFA

Gianni Infantino is tijdens een congres in Parijs herkozen tot president van de FIFA. De Zwitser staat sinds 2016 aan het roer van de wereldvoetbalbond. De herverkiezing was een formaliteit omdat er geen tegenkandidaten waren.

“De afgelopen drie jaar en vier maanden waren zeker niet perfect. Natuurlijk heb ik fouten gemaakt, maar niemand heeft het meer over schandalen of corruptie”, zei Infantino op het FIFA-congres. “De FIFA was giftig, bijna crimineel. Nu is het veranderd in een bond zoals die zou moeten zijn.”

Nogmaals Infantino: “Vooral op financieel gebied zijn we erg transparant geworden. Alles is zichtbaar, elke dollar die binnenkomt en eruit gaat. Daardoor is het niet langer mogelijk om cijfers te verbergen of iets fout te doen. We hebben een zerotolerancebeleid tegen corruptie.”

De KNVB is blij met de nieuwe termijn voor de Zwitser. “Dit is een goede zaak voor het voetbal”, aldus KNVB-voorzitter Michael van Praag. “Infantino is bereid tot hervormingen en is een van de meest progressieve voetbalbestuurders van deze tijd. Hij houdt het voetbal over de hele wereld bereikbaar voor iedereen.”

Herlings maakt rentree in WK motorcross

Jeffrey Herlings maakt komend weekend zijn rentree in het WK motorcross. De regerend wereldkampioen stond maandenlang buitenspel vanwege een gebroken voet.

“Ik zit pas sinds drie weken weer op de motor en vooralsnog gaat het oké”, aldus Herlings. “Ik ga wel naar Rusland met een andere mindset dan normaal. Het wordt de eerste van drie GP's op een rij en het zullen belangrijke weken worden om wedstrijdritme op te doen met het oog op de rest van het seizoen.”

Tijdens Hemelvaartsdag kwam hij in actie bij de Dutch Masters of Motocross in Rhenen. Met een eerste en vierde plaats werd hij derde in het dagklassement. Afgelopen weekend werd hij tweede bij de ADAC MX Masters in het Oostenrijkse Möggers.

Nogmaals Herlings: “Ik heb in de afgelopen week twee wedstrijden gereden en de snelheid was aanwezig, maar ik had moeite met de dingen die normaal zijn als je terugkomt van een blessure; vollopende armen en racen met andere coureurs. Het zal nog moeilijker worden tegen de toppers in Rusland. Ik heb geen positie in mijn hoofd. Ik zal blij zijn met een plek tussen de vijf en tien. Misschien kan ik volgende week op het ietwat zanderige circuit in Letland wat meer laten zien.”

'Voormalig FC Utrecht-speler Haller mag dromen van absolute toptransfer naar Manchester United'

Sébastien Haller gaat aankomende zomer mogelijk een absolute toptransfer maken. Onder meer ESPN en de Daily Mail melden dinsdagavond laat namelijk dat Manchester United de situatie rondom de 24-jarige Franse aanvaller nauwlettend in de gaten houdt en hem beschouwt als een mogelijke opvolger voor Romelu Lukaku.

Lukaku wordt nog altijd nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij United. De Belgische spits staat in de serieuze belangstelling van Internazionale, al lijkt een transfer pas bespreekbaar bij een bod van minimaal negentig miljoen euro. Haller zou voor United evenwel als een interessante optie gelden met het oog op de toekomst.

De Franse spits heeft een sterk seizoen achter de rug namens Frankfurt: in 29 competitiewedstrijden voor de Duitse club was de ex-speler van onder meer FC Utrecht goed voor 15 doelpunten en 9 assists. Haller maakte bovendien indruk in de Europa League, waarin Frankfurt tot de halve finales reikte. Scouts van United hebben de Fransman onder meer bekeken in het halve finale-tweeluik met Chelsea.

Haller heeft op dit moment nog een contract tot medio 2021 bij Frankfurt. De aanvaller heeft wel de pech dat de Duitse middenmoter dinsdag al afscheid moest nemen van Luka Jovic, die voor ongeveer zestig miljoen euro verkaste naar Real Madrid. Het is twijfelachtig of Frankfurt na Jovic opnieuw een dragende speler wil laten gaan.

Oud-voorzitter UEFA Johansson overleden

Lennart Johansson is op 89-jarige leeftijd overleden. De Zweed was van 1990 tot en met 2007 voorzitter van de UEFA.

Johansson begon zijn carrière op het pluche als voorzitter van de Zweedse voetbalbond. In die functie was hij actief van 1984 tot en met 1991. In 1990 werd hij gekozen tot UEFA-voorzitter als opvolger van de Fransman Jacques Georges.

Onder zijn voorzitterschap veranderde het Europese voetbal enorm. Het Europese kampioenschap groeide van acht deelnemers in 1988 naar zestien in 2004. Ook was de Zweed medeverantwoordelijk voor de invoering van de Champions League in 1992.

Een poging om in 1998 voorzitter te worden van de FIFA liep op niets uit. In zijn plaats werd Sepp Blatter gekozen tot opvolger van João Havelange.

In 2007 stelde Johansson zich opnieuw verkiesbaar als voorzitter van de UEFA maar legde het toen af tegen Michel Plattini.

Einde seizoen voor wielrenner Oomen

Sam Oomen komt dit seizoen niet meer in actie. De wielrenner van Team Sunweb brak tijdens de veertiende etappe van de Giro d'Italia zijn rechterheup. Naast het herstellen van deze breuk moet hij ook geopereerd worden aan een beknelde liesslagader.

Net voor de start van de Giro kreeg Oomen de diagnose van een beknelde liesslagader in zijn linkerbeen. De 23-jarige Brabander was nog steeds in staat om goed te trainen en behoorlijke wedstrijden te rijden maar tijdens tijdritten waar grote inspanningen met hoge intensiteit vereist zijn kreeg hij problemen.

“Mijn been werkte gewoon niet zoals het zou moeten. Mijn seizoen is afgelopen en dat is mentaal een grote tegenvaller, maar het feit dat de oorzaak van het probleem is gevonden en hopelijk zal worden opgelost, is een opluchting. Soms moet je een stap achteruit doen om er twee vooruit te kunnen maken en ik hoop dat ik dat nu ga doen”, aldus Oomen.

Veel overlast door onweer

Goedemiddag allemaal!

Het beloofde noodweer is er inderdaad gekomen. Het onweerscomplex trok vanuit het zuidwesten naar het noordoosten. In het zuidwesten viel de overlast nog wel mee, maar het systeem activeerde behoorlijk bij het doortrekken. Hier bij mij in Haarlem was het echt één van de mooiste onweersbuien sinds lange tijd. Er waren zo'n 40 tot 60 bliksemontladingen per minuut, je werd er bijna verblind door. En toen kwamen de regens met wolkbreuk-intensiteit. In een kwartier tijd viel er 15 mm. Lokaal in de regio nog wat meer. Ik heb genoten!

Tot zover het leuke gedeelte. Minder leuk is dat er in het zuiden en oosten enorm veel schade is aangericht. Dat kwam omdat daar de warmste lucht aanwezig was. Ik heb al veel beelden gezien van omgevallen bomen, en op een camping in Overijssel zelfs meerdere bomen. Het is een wonder dat daar geen gewonden zijn gevallen. Dit soort situaties kwamen we ook tegen in Limburg. Mogelijk was er op sommige plaatsen sprake van een windhoos c.q tornado. Verder viel er een boom op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer. Daar is tot zeker half 5 geen treinverkeer mogelijk.

Waar wel een echte tornado was, dat was net over de grens in Bocholt. Deze is al gekwalificeerd als een EF2 tornado. Kortom, de meeste windstoten waren in het zuiden en oosten, en de meeste regen en bliksems in het westen en midden.

Vanvond/vannacht maken we opnieuw kans op zware buien. Over het hoe en waar is nog onduidelijkheid. Voorkeur voor zwaar weer lijkt opnieuw het oosten te zijn, want daar wordt het bij zonneschijn nog 25 graden. Toch sluit ik het westen niet uit. Als de omstandigheden juist zijn kan het ook daar weer flink tekeer gaan. 

Code oranje was mijn insziens volkomen terecht. Ik ben benieuwd of er straks opnieuw codes worden uitgedeeld. 

We houden jullie op de hoogte! 

Ook bij DJMO onweerde het flink gisteravond. ( Filmpje: DJMO)

'Terugkeer naar Bundesliga lonkt voor waarschijnlijk vertrekkende Dost'

Bas Dost was in de drie jaar dat hij nu voor Sporting Portugal speelt goed voor maar liefst 93 doelpunten. Deze zomer lijkt er echter een einde aan zijn dienstverband in Lissabon te komen, daar os Leões flink moeten bezuinigen en de spits met zijn hoge salaris een van de duurste spelers in de selectie is. Nadat maandag Sevilla al werd genoemd als mogelijke gegadigde voor de dertigjarige aanvaller, weet A Bola daar woensdag nog een geïnteresseerde club aan toe te voegen.

De Portugese sportkrant meldt namelijk dat Schalke 04 in het José Alvalade heeft aangeklopt om te informeren naar de mogelijkheden. Schalke kende een dramatisch seizoen, waarin zij met 33 punten uiteindelijk slechts 5 punten boven de degradatiestreep eindigden. De verwachting is dan ook dat de club de selectie flink gaat renoveren en Dost zou een van de kandidaten zijn.

Sporting heeft Schalke naar verluidt vertelt dat het twintig miljoen euro wenst te ontvangen voor de goalgetter, die nog tot medio 2021 vastligt in Portugal. De Duitsers lijken niet van plan om dit bedrag te gaan betalen, maar hebben zich naar verluidt ook niet laten afschrikken door de door Sporting gehanteerde richtprijs. Schalke hoopt in de komende weken de vraagprijs nog wat naar beneden te kunnen onderhandelen, zodat het uiteindelijk voor een lager bedrag kan toeslaan.

Als Dost inderdaad de overstap maakt naar Schalke, betekent het dat hij terugkeert in de Bundesliga. De aanvaller was, na periodes bij FC Emmen, Heracles Almelo en sc Heerenveen tussen 2012 en 2016 immers al actief bij VfL Wolfsburg. In dienst van die Wölfe kwam hij toen tot 48 doelpunten in 117 wedstrijden.

Roken wordt verboden in stadions vanaf 2020/21

Vanaf het seizoen 2020/21 moeten alle stadions in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie rookvrij zijn. De betaald voetbalclubs, de KNVB en de Alliantie Nederland Rookvrij hebben hiervoor een platform opgezet. Clubs die komend seizoen nog geen rookvrij stadion hebben, gaan een ontmoedigingsbeleid voeren.

"Supporters komen naar het stadion om te genieten van een voetbalwedstrijd. We willen ervoor zorgen dat al onze supporters dit kunnen doen in een rookvrije omgeving. We vragen alle rokers rekening te houden met hun medesupporters die niet roken. Supporters kunnen op een tribune, met grotendeels vaste plaatsen, nu eenmaal niet een andere plek opzoeken. Daarnaast willen we ook een voorbeeld stellen naar kinderen die naar het voetbal komen kijken", zo klinkt het.

Bij Vitesse, Ajax en Almere City FC mag al langer niet meer gerookt worden, het Philips Stadion van PSV wordt komend seizoen al rookvrij. 

De actie sluit aan bij het de landelijke beweging 'De Rookvrije Generatie', die als doelstelling heeft kinderen te laten opgroeien in een volledig rookvrije omgeving. "In openbare gebouwen en in de horeca geldt al langer een verbod op roken. Tevens zijn de wedstrijden van het Nederlands Elftal en andere vertegenwoordigende elftallen al een paar jaar rookvrij, worden in toenemende mate amateurverenigingen rookvrij en komen er ook steeds meer rookvrije vakken in het betaald voetbal."

Ubisoft bevestigt Watch Dogs Legion

Ubisoft heeft de eerder gelekte Watch Dogs-titel bevestigd via Twitter. De naam van het Twitter-kanaal is veranderd naar Watch Dogs Legion. Daar staat nu alleen een teaservideo, we zullen nog even tot maandag 10 juni moeten wachten wanneer Ubisoft meer gaat vertellen tijdens hun E3-persconferentie om 22:00.

Volgens het lek van Amazon vindt de game plaats in Londen post-Brexit. Nieuw voor de serie is het feit dat je als iedereen kunt spelen, zolang je ze bij je team voegt. Elke NPC is uniek, met eigen animaties, persoonlijkheidseigenschappen en meer.

'Raiola ziet slechts twee kandidaten voor De Ligt en Barça zit er niet bij'

De toekomst van Matthijs de Ligt is een hot item en het leek er lang op dat Barcelona de nieuwe werkgever van de aanvoerder van Ajax zou gaan worden. De afgelopen weken zijn er echter de nodige twijfels ontstaan en is de strijd om de verdediger weer helemaal open komen te liggen. Sport weet woensdagochtend zelfs te melden dat de Catalanen wat betreft zaakwaarnemer Mino Raiola geen geschikte kandidaat meer zijn voor de handtekening van zijn cliënt.

Barcelona verzekerde zich eerder voor maximaal 86 miljoen euro al van de komst van Frenkie de Jong en de kampioen van Spanje heeft ook nog andere transferdoelwitten voor deze zomer. Barça kan daardoor, in wat Sport beschrijft als de 'beslissende slag' tussen vijf grootmachten, niet aan de eisen van Raiola voldoen.

De belangenbehartiger zou wel te spreken zijn over de aanbiedingen die hij op zak heeft van Liverpool en Paris Saint-Germain, waarbij vooral het bod van de Franse grootmacht hem zeer kan bekoren. The Reds lijken op sportief vlak echter meer tot de verbeelding van De Ligt te spreken, daar zij door de Spaanse sportkrant worden omschreven als 'de grootste concurrent voor Barcelona op dit moment'.

Naast de drie bovengenoemde clubs zouden ook Juventus en Manchester United nog altijd dromen van de komst van De Ligt, maar hun aanbiedingen of sportieve plannen kunnen het kamp van de jonge verdediger niet bekoren. Andere potentiële gegadigden als Manchester City en Bayern München lijken zich er inmiddels bij neer te hebben gelegd dat zij naast De Ligt zullen grijpen. De verwachting is dat de verdediger na afloop van de Nations League met Oranje snel met duidelijkheid zal komen.

Chaos begint in Warhammer: Chaosbane

Bigben en EKO Software onthullen de launchtrailer van Warhammer: Chaosbane. De game is nu verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Warhammer: Chaosbane is de eerste Action-RPG die plaatsvindt in de wereld van Warhammer Fantasy Battles en verwelkomt spelers in het hart van de Oude Wereld, dat is getekend door de Grote Oorlog tegen Chaos, een bloederig conflict dat het rijk van de mensen verwoestte. Als speler kun je kiezen voor Konrad Vollen de soldaat, Elontir de magiër, Bragi Axebiter de slachtende dwerg, of Elessa de boogschutter om alleen of met je vrienden de Empire te helpen in de strijd tegen de Chaos. Elke klasse heeft unieke gameplay, skills en uitrusting. Er zijn meer dan 70 monsters in de game te vinden, allemaal gelinkt aan de goden van Chaos, en epische eindbaasgevechten. De game is gemaakt voor coöp: speel in je eentje of met maximaal 4 spelers, lokaal of online. De interface en synergie tussen klasses zijn speciaal ontwikkeld voor samenwerking en teamwerk tussen personages. Zo hoef je niet op andere te wachten als ze in hun inventory kijken, de personage in kwestie loopt automatisch met je mee.

Ben je klaar met het hoofdverhaal dan kun je verder met boss rush mode, infinite dungeons en nieuwe content in regelmatige updates.

Be­kos­ti­ging nieu­we mid­del­ba­re scho­len is te­recht ge­wei­gerd

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft terecht geweigerd om vijf nieuwe middelbare scholen van de Haagse stichting De Ozonlaag te bekostigen. De stichting heeft namelijk niet aangetoond dat de nieuwe scholen voldoende leerlingen zullen trekken.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag. De stichting had om bekostiging gevraagd voor nieuwe middelbare scholen in Amsterdam, Den Haag, Deventer, Rotterdam en Utrecht. Het gaat daarbij om onderwijs gebaseerd op een combinatie van vijf verschillende levensbeschouwelijke en religieuze richtingen binnen één school: algemeen bijzonder, protestants-christelijk, rooms-katholiek, islamitisch én hindoeïstisch.

Eerdere aanvraag
Het is niet de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak een oordeel geeft over aanvragen voor nieuwe scholen van stichting De Ozonlaag met een combinatie van verschillende religieuze richtingen. In september 2017 oordeelde zij al dat de minister de bekostiging van een nieuwe Haagse school met islamitische én hindoeïstische richting terecht geweigerd had, omdat de stichting niet had aangetoond dat er voldoende leerlingen naar de school zouden gaan.

Optelsom
Stichting De Ozonlaag heeft de belangstellingspercentages voor de verschillende onderwijsrichtingen bij elkaar opgeteld met als enkel doel om aan het minimum leerlingaantal (de zogenoemde stichtingsnorm) voor nieuwe scholen te kunnen voldoen. In de uitspraak van september 2017 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak echter al dat het optellen van belangstellingspercentages voor de islamitische en hindoeïstische onderwijsrichting niet mogelijk is. Onder verwijzing naar die uitspraak komt de Afdeling bestuursrechtspraak in de uitspraak van vandaag tot dezelfde conclusie.

Bij een combinatie van verschillende levensbeschouwelijke of religieuze richtingen kan 'niet klakkeloos worden volstaan met een optelsom van het leerlingenpotentieel van elke afzonderlijke richting', zoals stichting De Ozonlaag heeft gedaan, met het enkele doel om daarmee aan de stichtingsnorm te voldoen. Dat optellen kan alleen bij belangstellingspercentages voor onderwijs op basis van richtingen die min of meer in elkaars verlengde liggen, zoals de Afdeling bestuursrechtspraak in de uitspraak van september 2017 al oordeelde. Dat is bij de combinatie van de onderwijsrichtingen islamitisch en hindoeïstisch echter niet het geval.

Conclusie
De conclusie is dat de stichting niet heeft aangetoond voldoende leerlingen voor de nieuwe scholen te zullen krijgen. De minister heeft daarom terecht geweigerd de scholen van de stichting voor bekostiging in aanmerking te brengen.

ProRail pakt spoor naar Zandvoort aan voor F1

De bereikbaarheid van Zandvoort is al sinds de bekendmaking van de Grand Prix van Nederland op het circuit in de duinen een heikel punt. ProRail gaat het traject tussen Haarlem en Zandvoort onder handen nemen om de capaciteit te vergroten en dat doen ze op topsnelheid.

"Waar de nodige maatregelen normaal meerdere jaren in beslag kunnen nemen, doet ProRail het op dit traject letterlijk in Formule 1 tempo. ProRail ziet het belang in van een goede bereikbaarheid tijdens een uniek event voor Nederland waar heel veel toeschouwers onze trots Max Verstappen hopelijk als eerste over de finish zien rijden", zo laat ProRail weten in een ronkend persbericht.

Door onder andere het vermogen op de bovenleiding te vergroten zullen er meer treinen op het traject kunnen rijden. Om dit mogelijk te maken zijn er diverse technische ingrepen nodig die de spoorbeheerder de komende tijd zal uitvoeren. Ook zullen er in het raceweekend extra storingsploegen achter de hand zijn om eventuele verstoringen meteen op te lossen.

Ook op station Zandvoort zullen mogelijk diverse maatregelen genomen worden. "Daarnaast wordt samen met de gemeente Zandvoort en NS onderzocht of het mogelijk is de capaciteit van station Zandvoort tijdelijk uit te breiden. Met de aanleg van een tijdelijk perron of het creëren van een extra in- en uitgang van het station, kunnen reizigers mogelijk sneller in- en uitstappen. Goede crowdmanagement is erg belangrijk om de grote groep reizigers snel in goede banen te leiden."

De drie spoorwegovergangen op het traject zullen tijdens het raceweekend langer dicht zijn door het verhoogde aantal treinen. Bij de overgangen zullen in verband met de veiligheid daarom extra toezichthouders geposteerd worden. Ook zal de impact op de aan- en afvoerroutes die via de overgangen lopen onderzocht worden.

"ProRail zet zich graag samen met onder andere de Grand Prix Zandvoort, de gemeente Zandvoort, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de NS in om de Nederlandse Grand Prix de duurzaamste Grand Prix ter wereld te laten worden door het aanbieden van een betrouwbare en duurzame manier van vervoer per spoor", zo laat ProRail enthousiast weten.

ProRail pakt spoor naar Zandvoort aan voor F1 (Pro Shots / Thomas Bakker)
ProRail pakt spoor naar Zandvoort aan voor F1 (Pro Shots / Thomas Bakker)

Reddingsmissie met helikopter gaat mis

Bij een reddingsoperatie met een helikopter vanaf Piestewa Peak in de Amerikaanse staat Arizona ging het vervoeren van gewonde wandelaar niet helemaal goed. Bij het ophijsen begon de brancard ongecontroleerd rondjes te draaien.

In een video van het voorval is te zien hoe op het moment dat de reddingswerkers de brancard omhoog halen deze begint rond te tollen terwijl de helikopter wil wegvliegen. Normaal gesproken zorgt een extra kabel ervoor dat zoiets niet kan gebeuren. Toen de brancard eenmaal aan het ronddraaien was brak de bewuste kabel en heeft de 74-jarige vrouw in de brancard zo'n 40 seconden rondjes gedraaid terwijl de reddingswerkers probeerden het draaien te stoppen.

Nadat ze de brancard iets hadden laten zakken nam het draaien af en probeerden ze het opnieuw maar begon het gedraai weer opnieuw. Uiteindelijk is het gelukt de vrouw naar binnen te takelen en maakt ze het volgens autoriteiten op wat duizelig- en misselijkheid na goed. 

Vastzetten afgewezen asielzoeker mag niet altijd

Het is niet in alle gevallen toegestaan om een aan de grens afgewezen asielzoeker vast te houden totdat hij of zij wordt uitgezet. Asielzoekers die nog de mogelijkheid hebben om beroep in te stellen tegen de beslissing om hen de toegang tot Nederland te weigeren, mogen niet worden vastgezet.

De Nederlandse wetgeving bevat namelijk geen goede wettelijke basis om hen vast te houden in de periode dat zij nog beroep kunnen instellen. Ook is er op dit moment geen geschikt alternatief voor verblijf aan de buitengrens van Nederland. Dat staat in twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (5 juni 2019).

Toegang tot Nederland geweigerd
Het gaat in de uitspraken om twee vreemdelingen die aan de Nederlandse grens te horen kregen dat zij niet in aanmerking komen voor een asielvergunning. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid weigerde hen ook de toegang tot Nederland en droeg hen op het land onmiddellijk te verlaten. Om te voorkomen dat de vreemdelingen zouden verdwijnen en niet kunnen worden uitgezet, heeft de staatssecretaris hen een zogenoemde vrijheidsontnemende maatregel opgelegd. Dat wil zeggen dat de vreemdelingen in hechtenis worden genomen totdat zij worden uitgezet.

Geen goede juridische basis in Nederlandse wet
De staatssecretaris baseert zich bij het vastzetten van deze categorie asielzoekers op de Vreemdelingenwet. De rechtbank in Haarlem oordeelde eerder al dat de Vreemdelingenwet daar geen basis voor biedt als de asielzoekers in kwestie nog de mogelijkheid hebben om de afwijzing van het asielverzoek aan te vechten. De Afdeling bestuursrechtspraak bevestigt dat oordeel in de twee uitspraken van vandaag.

De Vreemdelingenwet kent wel mogelijkheden asielzoekers vast te zetten aan de grens, maar alleen als er nog moet worden beslist over de toegang van die asielzoekers tot Nederland. In deze zaken was daar al over beslist. De staatssecretaris had de asielzoekers de toegang immers al geweigerd. Om deze categorie asielzoekers ook vast te kunnen houden, zal de staatssecretaris de Vreemdelingenwet moeten aanpassen.

Assassin's Creed Odyssey The Fate of Atlantis: Torment of Hades beschikbaar

Torment of Hades, de tweede episode van The Fate of Atlantis, de tweede post-launch verhaallijn voor Assassin’s Creed Odyssey is nu beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Torment of Hades brengt de speler naar de onderwereld, een wereld van eindeloze duisternis gevuld met zwervende doden, geregeerd door Hades. Ontsnap het hiernamaals door de doden te helpen hun rechtmatige rustplaats te vinden en hun schuld aan Hades te voldoen.

Iedere episode van The Fate of Atlantis gaat gepaard met nieuwe skill-mogelijkheden. Torment of Hades brengt de volgende skill-mogelijkheden naar Assassin’s Creed Odyssey:

  • Kronos Time Shift (Warrior)
  • Ares Last Breath (Warrior)
  • Artemis Trickery (Hunter)

Spelers krijgen toegang tot Torment of Hades door de verhaallijnen Between Two Worlds en Heir of Memories af te ronden en moeten daarnaast een personage van level 28 of hoger hebben. Voor spelers die niet voldoen aan deze eisen, biedt Torment of Hades een alternatief. Spelers krijgen de mogelijkheid om met een personage van level 52 aan de slag te gaan met vooraf ingestelde vaardigheden en items. Progressie gaat met dit alternatief echter niet over naar de normale game en achievements/trophies kunnen niet worden ontgrendeld.

Assassin’s Creed Odyssey is reeds verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Het verhaal van Monster Hunter World: Iceborne

Voorafgaand aan het debuut van Monster Hunter World: Iceborne op E3 dit jaar, heeft Capcom een nieuwe trailer uitgebracht die een blik geeft op het verhaal van de enorme uitbreiding voor Monster Hunter World.

Monster Hunter World: Iceborne gaat verder vanaf het einde van de originele verhaallijn, waar spelers weer de handen ineen slaan met de Research Commission om het ongerepte nieuwe land Hoarfrost Reach te ontdekken, wat de grootste map in de game zal zijn. Het team volgt een ongewone Legiana vanuit het Ancient Forest, waarna ze over het water naar een nieuwe locatie reizen met een koel klimaat bedekt in sneeuw en ijs. Als pioniers zet de groep in Hoarfrost Reach een nieuw kamp op genaamd Seliana, die dient als thuishaven met de middelen om ze voor te bereiden op de uitdagende quests die ze te wachten staan. Het gezellige nieuwe hoofdkwartier is te zien in de nieuwste trailer.

Monster Hunter World: Iceborne introduceert nieuwe monsters naast terugkerende favorieten uit de serie. Tigrex, een razend beest bekend voor fans van eerdere Monster Hunter-games, is te vinden in Iceborne waar het met de krachtige brul en onvoorspelbare bewegingen hunters op hun hoede houdt. Shrieking Lagiana, een nieuw ontdekte extreme versie van de Lagiana uit Monster Hunter: World, is bedekte in wit ijs die het gebruikt om de lucht de bevriezen en meedogenloos hunters aan te vallen.

Meerdere opties om digitaal of fysiek te pre-orderen zijn nu voor nieuwkomers of terugkerende spelers beschikbaar, met een speciale Yukumo Series layered armour set bonus exclusief voor deze vroege vogels. Voor bestaande eigenaren is de Monster Hunter World: Iceborne-uitbreiding beschikbaar als digitale DLC met een adviesprijs van €39.99. Een Digital Deluxe versie inclusief uitbreiding en een Monster Hunter World: Iceborne Deluxe Kit DLC met cosmetische items voor een adviesprijs van €49.99. Voor nieuwkomers is er de Monster Hunter World: Iceborne Master Edition met de hoofdgame en de Iceborne uitbreiding beschikbaar, zowel digitaal als fysiek.

De Iceborne-uitbreiding komt naar PlayStation 4 en Xbox One op 6 september 2019. Een pc-release volgt in de winter.

Mannen aangehouden met vals geld op zak

Agenten hebben dinsdagavond twee mannen uit Tilburg aangehouden omdat zij valse briefjes van 50 euro bij zich hadden. De mannen van 23 en 25 jaar passeerden met hoge snelheid een agent in de auto op de Mascagnistraat. Na een korte achtervolging stapte de bestuurder uit en rende weg. De bijrijder is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Hij had ook nog boetes van bij elkaar bijna 700 euro open had staan. De bestuurder is later in zijn eigen woning aangehouden.

Omdat deze mannen bekenden zijn van de politie zijn agenten later bij het huisadres van de gevluchte verdachte langsgegaan. Daar bleek hij aanwezig te zijn, Hij werd eveneens aangehouden voor het in bezit hebben van vals geld. De biljetten zijn in beslag genomen.

Vals of echt?
Vals geld komt voor in alle coupures. Wees daarom altijd kritisch als u briefgeld aanneemt. Twijfelt u? Check dan de echtheid van een biljet of biljetten. Bijvoorbeeld via de app ‘Vals of Echt’ van De Nederlandse Bank. Hier kunt u de echtheid van eurobiljetten eenvoudig controleren. Meer informatie over het herkennen van vals geld staat op de website van De Nederlandse bank.

Jumanji videogame aangekondigd

Bandai Namco kondigt in samenwerking met Sony Pictures Jumanji: The Video Game aan. Deze officieel gelicenseerde game speelt zich af in de wereld van de Jumanji-filmfranchise.

Jumanji: The Video Game geeft je controle over Jumanji’s grootste helden terwijl ze op zoek zijn naar de kostbare Juwelen van Jumanji, de wereld willen redden en een weg naar huis moeten vinden. Wat houdt ze tegen? Alleen een dodelijke reeks exotische wezens, gevaarlijke locaties en een leger slechte stropers.

Speel samen met maximaal drie vrienden in dit avontuur in online of split-screen modi. Ontdek alle nieuwe Jumanji-omgevingen en kies je held: Dr. Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin “Mouse” Finbar of Professor Shelly Oberon en combineer hun unieke vaardigheden om elkaar levend te houden.

Jumanji: The Video Game maakt gebruik van Unreal Engine 4, en staat gepland voor wereldwijde release op 15 november 2019 voor PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.

Verdachte mishandeling verzet zich hevig tijdens aanhouding

Een 33-jarige man uit Terneuzen die aan de Vondelstraat een 21-jarige en 34-jarige plaatsgenoot mishandelde is aangehouden. De man werkte niet mee aan zijn aanhouding. Een agente liep daardoor een gekneusde arm en pols op.

Agenten kregen op dinsdag 4 juni rond 18:00 uur een melding van een mishandeling. Op de Vondelstraat troffen ze de twee slachtoffers aan. Een van hen, een 21-jarige man uit Terneuzen, was gewond aan zijn neus. Na het noteren van zijn gegevens ging hij naar de huisartsenpost. Het andere slachtoffer, een 34-jarige man uit Terneuzen, kon woning van de verdachte aanwijzen. Hij zou de twee mannen in een trappenhuis van een appartementencomplex aan de Vondelstraat vanuit het niets hebben aangevallen.

De agenten gingen bij de verdachte aan de deur en wilden hem aanhouden. De man verzette zich daar hevig bij. Daarbij ontstond een worsteling waarbij een agente kneuzingen opliep. Ze moest zich door een arts laten behandelen. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau, hij leek mogelijk onder invloed van drugs te zijn. Hij is ingesloten voor verder onderzoek. De twee slachtoffers hebben aangifte van mishandeling gedaan.

Rocksteady niet aanwezig op E3

Slecht nieuws voor fans van Rocksteady Games. Via Twitter heeft Sefton Hill, Game Director en Co-Founder van Rocksteady, aangegeven dat de studio dit jaar wederom E3 overslaat.

De laatste game die de studio heeft uitgegeven is Batman: Arkham VR in 2016 en in 2015 kwam de studio met Batman: Arkham Knight. Fans hadden na vier jaar gehoopt op een nieuwe game, maar dat lijkt nog even niet te gebeuren. Inmiddels is het aannemelijk dat de studio de ogen heeft gericht op next-gen of in ieder geval een cross-gen release.

De tijd zal het leren, maar het wachten houdt nog even aan.

Drie nieuwe NES-games naar Switch

Nintendo heeft de drie nieuwe NES-games aangekondigd die we vanaf 12 juni kunnen spelen. Hiervoor heb je uiteraard wel een lidmaatschap op Nintendo Switch Online nodig.

Voor juni zijn de drie games City Connection, Volleyball en Double Dragon II: The Revenge. De games kun je vanaf volgende week vinden in de speciale app.

'Religie moet onderdeel worden van behandeling psychiatrische stoornissen'

Regelmatig merken cliënten in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) dat hun levensovertuiging in de vorm van religie of zingeving niet vanzelfsprekend een plek krijgt in de behandeling. “Ik ben mijn eigen expert”, zei een religieuze cliënt die in de algemene ggz in behandeling was. Dat is jammer, want religie en zingeving kunnen een obstakel vormen voor herstel, maar ook een helpende factor zijn. Het vraagt daarom specifieke kennis van de hulpverlener die in dit opzicht wil bijdragen aan het herstelproces van de cliënt. VU-hoogleraar Hanneke Schaap - Jonker benadrukt dan ook in haar oratie op 14 juni op de VU in Amsterdam hoe belangrijk nieuw onderzoek naar de relatie tussen religie, zingeving en psychische problematiek is.

Existentieel en klinisch herstel
In het onderzoek van de nieuwe leerstoel Klinische Godsdienstpsychologie worden vragen onderzocht als ‘Hoe hangen psychische klachten of psychiatrische stoornissen samen met religie en spiritualiteit?’ ‘Speelt geloof een rol in de presentatie en het beloop van de klachten?’ ‘Hoe dan, en waarom, en wanneer en bij wie?’ Schaap-Jonker: “De focus van het onderzoek is existentieel herstel, dat hoop en zingeving, religie en spiritualiteit, en identiteit omvat. Mijn stelling is dat existentieel herstel richtinggevend is voor klinisch herstel. Als je weet waarvoor je het doet, als je hoop hebt, knap je sneller op van bijvoorbeeld een depressie. Hiernaar is echter nog nauwelijks onderzoek gedaan. Bij dit onderzoek verdient de inhoud van religie en zingeving aandacht.”

Tweerichtingsverkeer
De leerstoel bestudeert ook de andere kant: ‘Wat doet het met de religieuze overtuigingen, de geloofsbeleving, religieuze praktijken, en het ervaren van zin en betekenis wanneer mensen een psychiatrische stoornis hebben?’ ‘Welke gevolgen heeft psychisch lijden voor de manier waarop iemand in het leven staat en zich verhoudt tot zichzelf, anderen, de wereld en God?’ Hoe zijn die gevolgen te begrijpen en welke psychologische mechanismen spelen hierbij een rol? Schaap-Jonker: “Uit eerder onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat onveilige gehechtheid aan God samengaat met meer depressieve klachten en angstklachten, en dat dit verband wordt gemedieerd door zelfcompassie. Naarmate mensen dus meer angst en vermijding ervaren in relatie tot God, zijn ze minder goed in staat tot zelfcompassie, waardoor ze meer depressieve en angstige gevoelens ervaren.”

“Zelfcompassie is overigens een van de thema’s die specifieke aandacht zullen krijgen in mijn toekomstige onderzoek, ook in relatie tot religie en mentale gezondheid”, vertelt de nieuwe hoogleraar. “In onze prestatiegerichte en beoordelende samenleving is dat meer dan ooit relevant.”

Praktijk en onderwijs
Zowel in de klinische praktijk als in wetenschappelijk onderzoek binnen de ggz is er steeds meer aandacht voor zingeving dan in vroeger tijden. Schaap-Jonker: “Maar mijn pleidooi is dat er een stap verder gezet wordt en er aandacht komt voor de inhoud van die zingeving, inclusief religie. In de toekomst gaan we dat ook terugzien in het academisch onderwijs en de opleidingen voor professionals in de ggz.”

Het evenement vind plaats op 14 juni om 14:45 uur in de aula van de VU in Amsterdam. 


Te weinig zicht op situatie van kinderen op vakantieparken

Er moet meer zicht komen op de situatie van kinderen die langdurig op vakantieparken wonen. Dat schrijft Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vandaag in een brief aan alle colleges van Burgemeester en Wethouders in Nederland. Ze roept op om de groep kinderen binnen de gemeente in kaart te brengen, na te gaan hoe het met ze gaat en zo nodig te zorgen voor hulp en ondersteuning.

De Kinderombudsvrouw is naar aanleiding van de zorgwekkende situatie op camping Fort Oranje en andere signalen een onderzoek gestart naar de kwaliteit van leven en de ontwikkelingsrisico's van kinderen die langdurig op vakantieparken wonen. De belangrijkste uitkomst is dat dat gezinnen met kinderen die op vakantieparken wonen - zeker als dit niet vrijwillig is - grotendeels onder de radar lijken te leven.

Kwetsbaar en risicovol
Het is onbekend hoeveel gezinnen met kinderen langdurig op een vakantiepark wonen. De schattingen lopen uiteen van enkele honderden tot duizenden kinderen. Een deel van deze gezinnen heeft vrijwillig gekozen om op een vakantiepark te wonen. Omdat ze graag meer buiten willen zijn of goedkoper willen wonen. 'Met deze kinderen lijkt het goed te gaan en over hen heb ik dit moment dan ook geen zorgen', aldus de Kinderombudsvrouw.

Er is echter ook een groep die onvrijwillig op vakantieparken woont. Deze gezinnen kunnen bijvoorbeeld geen reguliere woning krijgen, hebben door een stapeling van problemen geen andere mogelijkheid dan wonen op een vakantiepark, of willen om andere redenen onder de radar blijven. Deze kinderen groeien op in een kwetsbare, en soms zelfs risicovolle situatie: 'We kennen verhalen van kinderen die zich niet veilig voelen op het park, die opgroeien in vervallen caravans en die te maken hebben met veel onzekerheid in hun leven. Zolang wij deze kinderen niet goed in beeld hebben, krijgen zij niet de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben.'

Focus op kinderen
De Kinderombudsvrouw ziet dat er op verschillende plekken aandacht is voor de groep permanente vakantieparkbewoners, maar mist hierin de specifieke focus op kinderen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zet met hun Actie-agenda Vakantieparken goede stappen, bijvoorbeeld door het opstellen van handreikingen voor gemeenten en vakantieparken. Maar deze richten zich vooral op het bestuurlijke proces en het tegengaan van een verdere toename van zogenaamde probleemparken. 'Hoewel er op een aantal plekken ook aandacht is voor kwetsbare mensen op vakantieparken, wordt het perspectief en de stem van kinderen hierin niet meegenomen. Zij zijn ook bewoners van een vakantiepark en hebben hun eigen ervaringen en behoeften,' aldus de Kinderombudsvrouw.

Zorg en zekerheid
Daarom roept zij burgemeesters en wethouders op om in kaart te brengen hoeveel kinderen in hun gemeente op een vakantiepark wonen en na te gaan onder welke omstandigheden zij opgroeien. Als blijkt dat kinderen zorg en ondersteuning nodig hebben, moet dit vanuit de gemeenten geregeld worden. Ook vraagt ze de burgemeesters om een einde te maken aan de onzekerheid van kinderen die in onder slechte omstandigheden op een vakantiepark wonen door te zorgen dat zij in een stabiele woonsituatie terechtkomen. Dit is bij voorkeur in een reguliere woning, maar het kan met de juiste ondersteuning ook op het vakantiepark.

FOK! Wat een weer: onweer. Vanavond weer?

Hallo donderstraaltjes!  

Vannacht trok het onweer dan naar het noordoosten toe weg en klaart het een beetje op. Zeker waar het hard geregend heeft kan een mistbank ontstaan. 

Vandaag ligt de overgangszone van warme en koele lucht nog erg dichtbij. In het westen is het bewolkt en kan er wat regen of een bui vallen. Daar is het dan ook fris met 18 tot 20 graden. In het oosten schijnt de zon lange tijd en kan het zelfs 27 graden worden. Daar kan dan later een fikse onweersbui ontstaan.

In de avond naderen vanuit het zuiden nieuwe onweersbuien. Wees voorzichtig, en we kijken uit naar jullie foto's

Fijne avond!  

Onweer bij aftc-f (Foto: aftc-f)
Een prachtige onweersfoto van afgelopen zondag bij aftc-f in Twente.


Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht.

Meer dan 50.000 handtekeningen voor EHBO op middelbare scholen

De 40.000 handtekeningen die nodig zijn om EHBO-les in het middelbaar onderwijs op de politieke agenda te krijgen, zijn ruimschoots binnen. De petitie is inmiddels 50.616 keer getekend. Het Rode Kruis en een groep artsen, verenigd in Schok en Pomp, startten op 20 mei een petitie om te pleiten dat jongeren op de middelbare school leren hoe je levensreddend moet handelen.

Ook Radio 10 DJ Rob van Someren was betrokken bij het initiatief. “We zijn alle mensen die hun handtekening hebben gezet ontzettend dankbaar hiervoor. Samen hebben we ervoor gezorgd dat dit belangrijke onderwerp besproken gaat worden in de Tweede Kamer. We hopen dat nóg meer mensen het burgerinitiatief tekenen, want hoe meer handtekeningen, hoe sterker het signaal naar de politiek,” aldus Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis.

Vorige week bleek nog dat jongeren een slachtoffer na een ongeval wel willen helpen, maar dat angst een rol speelt. 60% van de jongeren gaf aan zeker hulp te willen verlenen, maar niet altijd durft. Toch kunnen ook zij in een situatie komen, waarin ze levensreddend moeten handelen. Als ze EHBO op jonge leeftijd op school leren en oefenen in de klas, zullen ze eerder gaan helpen als dit nodig is. “We zijn dankzij de massale steun voor deze petitie weer een stap dichterbij het verbeteren van de volksgezondheid en het verlagen van de kosten in de zorg. Voor elkaar leren zorgen is om zoveel redenen nuttig, nu is het aan de politiek om te zorgen dat scholieren de kans krijgen dit te leren,” zegt Bernard Leenstra, arts van Schok & Pomp.

De EHBO-petitie is massaal ondersteund door bekend Nederland. Ook Paul de Leeuw, René & Natasja Froger, Wilfred Genee, Hans Kraaij Junior, Coen & Sander en Giel Beelen riepen op om de petitie te tekenen. Het is nog onbekend wanneer het burgerinitiatief aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden. Na de aanbieding wordt gecheckt of aan alle formaliteiten is voldaan en wanneer het onderwerp op de politieke agenda komt.

Laatste reviews en specials
review
Blu-ray: Happy Death Day 2U
review
Fell Seal: Arbiter's Mark
special
Pinkpop 2019: een terugblik
review
Warhammer: Chaosbane
review
Wonderboom 2
review
CD: This Can Hurt - World Apart
©FOK.nl e.a.