Asbest, thuis best

Vandaag bereikte mijn oren het nieuws dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel om asbest daken te verbieden heeft verworpen. Hoe erg is dit eigenlijk?

Zoals we met z'n allen weten, is asbest een behoorlijk praktisch goedje. Het is brandwerend, goedkoop, slijtvast en isolerend. Helaas is het spul ook enorm kankerverwekkend en daarom verboden bij nieuw- en verbouw. Volledig terecht natuurlijk.

Echter is asbest enkel gevaarlijk wanneer het in kleine deeltjes rondzweeft en ingeademd kan worden. Met andere woorden, wanneer het spul beschadigd raakt. Er zijn dus zat casussen te bedenken waarin asbest geen enkel gevaar vormt voor de gezondheid, binnen bepaalde grenzen.

Een heel goed voorbeeld van zowel gevaarlijke, als niet gevaarlijke toepassing van asbest, zijn de daken in m'n huidige en vorige woning. In m'n huidige woning zit asbest in het dak. Althans, volgens de technische specificaties. Het spul zit weggetimmerd achter platen en niets is blootgesteld aan de buitenlucht. Dus er kan geen vezel vrijkomen, mits de toko niet affikt, of we niet in het dak gaan zagen.

M'n vorige adres is een heel ander verhaal. Daar zat, of zit, ook asbest in het dak, maar dat was volledig open. Geen enkele afdekking en geen bescherming. Ook heb ik het idee dat het spul aan het afbrokkelen was toen ik er woonde. Potentieel levensgevaarlijk dus. Dat de woningstichting (Triada, voor de geïnteresseerden onder u) pertinent weigerde om hier wat aan te doen, is een heel ander verhaal.

Hier boven hebben we dus 2 voorbeelden van dezelfde toepassing van asbest. Eén voorbeeld dat volledig veilig is indien er geen schade komt. En een voorbeeld dat, mijns inziens, levensgevaarlijk is. We hebben nu dus een goed argument voor én tegen een verbod.

Echter, wie gaat de rekening betalen van het weghalen? Bij huurwoningen is dat antwoord simpel, de woningcoöperaties. Met andere woorden, de huurders. Deze kosten zullen ongetwijfeld doorberekend worden. Bij de koopwoningen lijkt me het antwoord ook simpel: de eigenaar. Het is immers jouw woning.

Het verwijderen van asbest was altijd een heel duur en gevaarlijk klusje, dacht men. Gelukkig is begin maart duidelijk geworden dat het gevaar meevalt. Of de witte pakjes nog nodig zijn valt dus te bezien. Hopelijk gaat dat een drukkend effect hebben op de prijs van het verwijderen. Maar dan nog zal het een duur geintje blijven.

De regering was van plan om asbestdaken volledig te verbieden per 2025. Over 6 jaar dus. Met andere woorden, verplicht de woning asbest vrij maken binnen een zeer korte tijd. Iets wat, door de wet van vraag en aanbod, de prijzen enorm op zou drijven. Daarnaast is het nut in lang niet alle gevallen duidelijk. Gelukkig heeft de Eerste Kamer dit ook ingezien. Ze 'twijfelen over de haalbaarheid en betaalbaarheid' van de wet.

Mooi.

Laten we het spul lekker zitten, daar waar het geen kwaad kan. Daar waar het gevaarlijk is, moet het uiteraard wel verwijderd worden. Maar dat moet per casus bekeken worden, helemaal gezien de nieuwe inzichten over het gevaar van asbest.

Hoewel de wet nog niet helemaal is verdwenen, kunnen we voorlopig stellen: asbest, thuis best.