EU-hof: landen niet verplicht humanitaire visa te verlenen

EU-lidstaten mogen zelf bepalen of en in welke mate ze humanitaire visa verlenen. Dat blijkt uit een arrest van het Europees Hof van Justitie, dat vanochtend is neergelegd.

De zaak behelst een christelijke familie in Aleppo, met drie jonge kinderen, die graag om humanitaire redenen naar België wenst te komen. Theo Francken, de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie, verzet zich tegen het verlenen van humanitaire visa aan mensen die zich niet in België bevinden, met de reden dat dit een precedentwerking van onvoorspelbare grootte zou kunnen hebben.

In een eerdere, soortgelijke zaak spraken Belgische rechters zich uit voor het verlenen van visa, en legden Francken een dwangsom op. De staatssecretaris voor de Vlaams-nationalistische visa toonde zich desalniettemin onvermurwbaar, waardoor een impasse blijft voortbestaan. Om een dergeljik fiasco deze keer te voorkomen, legde de Belgische rechter de zaak voor aan het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, dat het uiteindelijke woord heeft over EU-recht. Dat hof heeft echter nu uitgesproken dat dit een nationale zaak is, waardoor de impasse blijft voortbestaan.

Sinds enige tijd lobbyen een aantal non-profit-organisaties en leden van het Europees parlement voor een EU-breed recht op visa wegens humanitaire redenen. Het Europees Hof heeft, met deze uitspraak, duidelijk gemaakt dat daar binnen de huidige juridische kaders echter geen sprake van is.


Horde bij visumvrij reizen naar EU in de maak (Foto: ANP)
Europees hof: geen Europees recht op humanitair visum (Foto: ANP)