Nederlandse partij wil onderzoek 9/11

Icoon Politiek Een nieuwe Nederlandse politieke partij wil dat de Tweede Kamer onderzoek gaat doen naar de terroristische aanslagen van 11 september 2001. De partij, DKNWZ.nl, is daarom van plan deel te nemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer, zodat ze na zetelwinst het onderwerp op de politieke agenda kan zetten. Eerder probeerde de organisatie via een petitie af te dwingen dat het parlement zich over de zaak zou buigen, maar van buitenaf kreeg men geen poot aan de grond van het Binnenhof.

Voor de partijleden is het overigens zonneklaar dat de regering van de Verenigde Staten de aanslagen geheel of gedeeltelijk in scčne heeft gezet. "Met een zekerheid van 99,9 procent weet ik dat", zegt Albert Toby van DKNWZ.nl. "De oorlogen in Irak en Afghanistan en maatregelen die de privacy beperken konden ze zo doordrukken, terwijl ze zelf verantwoordelijk waren". Dat de aanslagen niet in Nederland plaatsvonden is volgens Toby, in het dagelijks leven reďncarnatietherapeut, geen reden ze niet te onderzoeken. "Dat er soldaten naar Irak en Afghanistan zijn gestuurd, komt dan in een ander perspectief. De moslimwereld krijgt de zwarte piet toegespeeld. En de aantasting van de privacy gaat alle perken te buiten".

Toby verwacht met de boodschap van DKNWZ.nl (dat staat voor Ditkannietwaarzijn.nl) veel kiezers te kunnen interesseren. "Een heel grote groep is ontevreden over de berichtgeving over 11 september", meent hij. De partij heeft echter nog het nodige te doen alvorens men aan de verkiezingen kan deelnemen, zoals het samenstellen van een kandidatenlijst en het schrijven van een programma. Op de website worden vijf speerpunten genoemd, die de basis moeten vormen van het programma. Behalve het onderzoek naar 9/11 wil DKNWZ.nl zich sterk maken voor een betere controle op stemcomputers, tegen een verdere aantasting van de privacy, voor bescherming van klokkenluiders en voor een echte inflatiecorrectie.

Steeds meer one issue-partijen willen meedoen aan de Tweede Kamer-verkiezingen. Eerder gaven een pedopartij en een internetpartij ook al aan mee te willen doen aan de verkiezingen.

Met dank aan Kozzmic voor de herschreven submit.
Bron: Het Parool (papieren editie)