Honderd patiënten met corona in ziekenhuizen

In de ziekenhuizen liggen nog ongeveer honderd mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Dat is het laagste niveau sinds juli 2021. In de afgelopen twee weken zijn zo’n vijftig ziekenhuisbedden vrijgekomen, komt naar voren uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Precies een jaar geleden, begin juni 2022, behandelden ziekenhuizen bijna tweehonderd positief geteste mensen. Begin juni 2021 waren meer dan achthonderd coronapatiënten opgenomen. Meer hierover bij Skipr.