Forse loonsverhoging en recht onbereikbaar te zijn voor zorgpersoneel

Na maandenlange onderhandelingen hebben de vakbonden en ziekenhuizen eindelijk een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor zorgpersoneel. Ruim 200.000 werknemers in ziekenhuizen en revalidatiecentra zullen profiteren van een salarisverhoging tot vijftien procent, een hogere reiskostenvergoeding en meer zeggenschap over hun werktijden. Hierdoor zijn de acties die voor half april gepland stonden, van de baan.

De loonsverhoging wordt in stappen doorgevoerd en kan voor sommige zorgmedewerkers in lagere loonschalen oplopen tot twintig procent. De reiskostenvergoeding wordt verhoogd van acht naar zestien cent per kilometer. Daarnaast krijgen werknemers meer inspraak in hun roosters en mogen ze onbereikbaar zijn, terwijl stagiaires niet langer meetellen voor de bezetting.

Het akkoord zal een flinke impact hebben op de financiële huishouding van ziekenhuizen, maar de NVZ benadrukt dat dit in het belang is van het zorgpersoneel en de patiënten. Volgens CNV-onderhandelaar Joost Veldt maken de nieuwe afspraken echt stappen in het verlagen van de werkdruk en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.