16-jarige te jong voor abortus, oud genoeg om moeder worden

Een rechtbank in Florida heeft maandag gesteld dat een 16-jarig zwanger meisje te jong is om een abortus te ondergaan. Het meisje moet toestemming vragen aan haar ouders of een voogd omdat ze zelf te jong zou zijn om de beslissing te maken.

Het meisje heeft geen ouders en zit zelf nog op school. Omdat ze geen ouders heeft vroeg ze om uitzondering van de wet die schriftelijk toestemminng van ouders of voogd vereist.
Ze bracht aan dat ze het haar voogd heeft gevraagd om toestemming en dat die het prima vindt. Een lagere rechter had geoordeeld dat ze te jong is om een beslissing te nemen over abortus, te jong om een beslissing te nemen over haar eigen lichaam. Maar de rechter in Florida, een diep-conservatieve staat, zei nee, waarop ze in beroep ging maar deze rechter houdt het vorige oordeel in stand.

Hierdoor moet het meisje, dat volwassen genoeg is om in te zien niet klaar te zijn voor het moederschap, volgens beide rechters niet volwassen genoeg is om voor abortus te kiezen maar blijkbaar wel volwassen genoeg om moeder te worden, de zwangerschap voldragen...