Dit najaar nieuwe vaccinatieronde tegen corona voor risicogroepen

Op 16 september 2024 start de nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Door de coronaprik zijn mensen die een hoger risico lopen beter beschermd tegen ziekenhuisopname of overlijden door corona. Dat is belangrijk omdat het coronavirus er nog steeds is en weer kan opleven. 

Mensen vanaf 60 jaar en mensen in de leeftijd van 18 tot en met 59 jaar die jaarlijks een uitnodiging voor de griepprik ontvangen, kunnen de coronaprik halen. Ook voor kinderen en volwassenen uit medische hoog-risicogroepen (bijvoorbeeld mensen met een afweerstoornis) en voor zorgmedewerkers is dit najaar de coronaprik beschikbaar.

In individuele gevallen is er maatwerk mogelijk. Bijvoorbeeld voor mensen met een kwetsbaar gezinslid.

Uitnodigingen
Vanaf 27 augustus ontvangen de eerste mensen een uitnodiging voor de coronaprik. Het RIVM nodigt mensen van 60 jaar en ouder per brief uit. Mensen onder de 60 jaar, die in een van bovenstaande doelgroepen vallen, krijgen geen uitnodigingsbrief. Zij kunnen een afspraak maken bij de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Priklocaties
De coronaprik wordt door de regionale GGD’en gegeven. Er wordt geprikt met het mRNA-vaccin Comirnaty van Pfizer/BioNTech tegen de omikronvariant JN.1.

Bewoners van zorginstellingen krijgen de coronaprik in de zorginstelling. Mensen die vanwege hun gezondheid niet zelfstandig of met hulp naar een GGD-priklocatie kunnen komen, kunnen vanaf 27 augustus contact opnemen met de GGD met het verzoek om de coronaprik thuis te krijgen.

Het is tot en met 6 december 2024 mogelijk om de coronaprik te halen.