Volt schorst Kamerlid NilŁfer GŁndogan; vragen en antwoorden

Volt heeft Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan zondag geschorst. Op de website van Volt is te lezen dat de afgelopen tijd enkele meldingen bij de partij binnenkwamen over grensoverschrijdend gedrag van het in Amsterdam wonende Kamerlid.

Update 14.50 uur: Volt heeft een aantal vragen en antwoorden over de schorsing van Gündogan op hun website geplaatst. De partij wil vandaag verder niet reageren op deze kwestie. Gündogan heeft nog niet gereageerd op deze publicatie van Volt.

"Volt heeft zondag Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan geschorst. In de afgelopen weken heeft de partij enkele meldingen ontvangen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag van het Kamerlid. De partij heeft naar aanleiding van deze meldingen een extern integriteitsbureau ingeschakeld om onderzoek te doen naar deze meldingen. Volt heeft nu besloten om het Kamerlid per direct te schorsen als lid van de Voltfractie. Dit om voor betrokkenen een veilige omgeving te creëren voor het vervolg van het onderzoek en om hoor en wederhoor te kunnen laten plaatsvinden. 

Volt onthoudt zich van verdere inhoudelijke mededelingen totdat het onderzoek is afgerond. Wel kunnen we verduidelijking geven over het proces.

Wat bedoelen jullie met ‘veilige omgeving’? 
De afgelopen weken hebben we meldingen gekregen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag van het fractielid Nilüfer Gündoğan. Dat was voor de partij aanleiding om een extern integriteitsbureau in te schakelen om onderzoek te doen naar deze meldingen. In dit onderzoek werd duidelijk dat melders zich onveilig voelen, omdat zij als fractielid ten opzichte van hen een machtspositie heeft. Nadat het bureau vanwege de aard van de meldingen had aangegeven het onderzoek uit te breiden, besloten wij om Nilüfer Gündoğan als fractielid te schorsen. Hiermee bevindt zij zich niet langer in de positie van lid van de Voltfractie en kunnen mensen binnen de partij op een veilige manier zeggen wat zij hebben meegemaakt. 

Waarom is haar positie dan een belemmering? 
Omdat er sprake is van een machtsverhouding en de melders zich onveilig voelen om zich uit te spreken over wat zij hebben meegemaakt.

Als jullie dit constateren, waarom is zij dan nog lid van Volt?
Haar lidmaatschap van Volt heeft geen gevolgen voor het beloop van het onderzoek.

Kloppen de meldingen dan wel?
De meldingen die tot nu toe zijn binnengekomen wijzen op grensoverschrijdend gedrag en geven voldoende aanleiding om het onderzoek uit te breiden en Nilüfer Gündoğan te schorsen.

Hebben jullie de klachten met haar gedeeld?
Nee, want zij is onderdeel van het onderzoek. Het bureau spreekt eerst met degenen die meldingen doen en naar voren stappen met de klachten. Daarna vindt wederhoor met Nilüfer Gündoğan plaats.

Waarom dan nu dan al schorsen?
Omdat er sprake is van een machtsverhouding en melders zich hierbij onveilig voelen. Bovendien hebben we signalen ontvangen dat anderen niet met het onderzoek durven mee te werken zolang die machtsverhouding er is. De meldingen die tot nu toe zijn binnengekomen wijzen op grensoverschrijdend gedrag en geven voldoende aanleiding om het onderzoek uit te breiden en Nilüfer Gündoğan te schorsen.

Hebben jullie de schorsing met haar besproken?
Ja, dat is met haar besproken.

Waarom zijn jullie zo terughoudend? 
Bij dit onderzoek zijn mensen van de partij betrokken die melding hebben gemaakt van grensoverschrijdend gedrag. Dat nemen we serieus. Het laatste wat wij willen is het onderzoek belemmeren door daar inhoudelijke uitspraken over te doen.     

Jullie zijn toch een open partij?
Ja dat zijn we, maar in dit geval wegen de belangen van melders van grensoverschrijdend gedrag zwaarder. 

Gaat het om de werksfeer of de privésfeer?
Het heeft betrekking om mensen binnen de partij. 

Is Nilüfer Gündoğan nu geen Kamerlid meer?
Zij blijft Kamerlid, maar is geschorst als lid van de Voltfractie.

Wat betekent schorsing?
Dit betekent onder meer dat zij zich onthoudt van debatten namens de partij, partij- en publieksoptredens en van campagne-activiteiten. Verder zal zij geen contact hebben met medewerkers binnen de partij en we hebben haar gevraagd in het belang van de media geen contact te hebben met vertegenwoordigers van de media. Ook zal zij niet actief zijn op social media. 

Hoe lang duurt het onderzoek nog?
Wij vinden dat dit onderzoek zijn beloop moet krijgen en recht doet aan de belangen van alle betrokkenen."

Eerdere berichtgeving:
"De partij heeft naar aanleiding van deze meldingen een extern integriteitsbureau ingeschakeld om onderzoek te doen naar deze meldingen", is verder te lezen in het statement. "Volt heeft nu besloten om het Kamerlid per direct te schorsen als lid van de Voltfractie. Dit om voor betrokkenen een veilige omgeving te creëren voor het vervolg van het onderzoek en om hoor en wederhoor te kunnen laten plaatsvinden."

Gündogan kwam vorig jaar als nummer twee van Volt de Tweede Kamer in, waar ze zich onder meer bezighoudt met defensie, financiën en onderwijs.